Nieuwbouw: Dubbele woonlasten

Gaat u verhuizen naar een nieuwbouwwoning en heeft u reeds een koop- of huurwoning? Dan krijgt u te maken met dubbele woonlasten. Tijdens de bouw van uw woning betaalt u de bouwrente en termijnen van uw nieuwbouwwoning. Vergeet echter niet dat u tevens nog de vaste lasten van uw huidige woning betaalt, denkend aan uw hypotheek of huur.

Gedurende de periode waarin uw woning wordt gebouwd, krijgt u dus wellicht te maken met dubbele lasten. De periode hiervan is per nieuwbouwproject verschillend, waarom? Aan het begin van het nieuwbouwtraject kan er nog geen specifieke opleverdatum worden afgegeven, vaak spreekt men in kwartalen. In de aannemingsovereenkomst bent u met de aannemer een aantal werkbare werkdagen overeengekomen. Dit aantal, staat voor de periode waarbinnen de aannemer uw woning dient te realiseren en op te leveren.

Uiteraard kunnen niet alle woningen tegelijk gebouwd worden en komt het vaak voor dat de woningen van een nieuwbouwproject per blok worden opgeleverd. Houdt er dus tevens rekening mee dat het kan voorkomen dat uw woning later wordt opgeleverd dan andere bouwnummers. Echter, is dit een normale gang van zaken in de bouw, waarbij bij de start van de bouw van een project goed gekeken wordt naar de volgorde. Onze tip is altijd, ga in beginsel altijd uit van de aangegeven werkbare dagen in de aanneemovereenkomst. Naarmate dat de bouw vordert, wordt de opleverprognose verfijnt naar maanden en uiteindelijk naar weken. Let wel op, een opleverdatum is pas definitief wanneer u deze per brief van de aannemer ontvangt. Voor deze tijd wordt altijd in prognoses gesproken!

Het is dus altijd van belang om bij de verkoop van uw huidige woning, de overdracht datum nog niet geheel vast te zetten en een sleutelmarge in te bouwen. Communiceer dit duidelijk naar de kopende partij. De huur van uw woning zegt u pas op, wanneer u de brief ten aanzien van de opleverdatum heeft ontvangen.

De werkzaamheden van de aannemer worden per termijn gefactureerd, dit gebeurt pas wanneer dat onderdeel op de bouw gereed is. Deze zijn in uw aannemingsovereenkomst opgenomen en kunt u zodoende meenemen in uw financiële plaatje.

Uiteraard zijn er manieren om uw dubbele woonlasten te beperken, u kunt bijvoorbeeld de bouwrente meenemen in de hypotheek. Let er op dat u dan niet meer in aanmerking komt voor de hypotheekrenteaftrek. Wij raden u zodoende aan zich goed te laten informeren door uw hypotheekverstrekker / financieel adviseur over de mogelijkheden.