Ontbindende voorwaarden: Wat en waarom?

Ontbindende voorwaarden worden opgenomen in de koopovereenkomst van uw woning. Wanneer u een bod doet op een woning, zijn in sommige gevallen een aantal zaken nog onzeker. In dit geval neemt u ontbindende voorwaarden op, zodat u in bepaalde situaties nog onder de koop uit kan! Ontbindende voorwaarden kunnen zowel door de kopende partij als de verkopende partij worden opgenomen.

Ontbindende voorwaarden stemt u over het algemeen van tevoren af met de verkopende partij. Let op, wanneer u gebruik wilt of moet maken van opgenomen ontbindende voorwaarden, dient u hier vaak een bewijs van aan te leveren. Het is zodoende belangrijk om de afspraken vooraf door te nemen met de makelaar of uw aankoopmakelaar, zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Wanneer u geïnteresseerd bent in een woning en een bod uit brengt, is het belangrijk dat u gezamenlijk met de bieding, uw ontbindende voorwaarden doorgeeft. Uw voorwaarden kunnen naast uw bod van groot belang zijn bij de keuze die de verkopende partij maakt. Bij ontbindende voorwaarden kunt u denken aan: financieel voorbehoud, het opstellen van een bouwkundig rapport, verkoop eigen woning, etc. Daarnaast neemt u de passeerdatum en de keuze van notaris op bij de bieding. Doe een bieding schriftelijk per mail, meldt tevens een geldigheidsdatum bij het bod en vraag te allen tijde om een schriftelijke bevestiging. Zodra uw bod en voorwaarden zijn geaccepteerd, worden deze voorwaarden opgenomen in de (voorlopige) koopovereenkomst.

Voorbeelden

=       Voorbehoud van financiering

Eén van de meest voorkomende ontbindende voorwaarde is voorbehoud van financiering. U weet als koper vaak de hoogte van het te lenen hypotheekbedrag en of dat voor u haalbaar is. Echter, de aanvraag van de uiteindelijke hypotheek kan circa 6 tot 8 weken duren. In dit geval koopt u de woning onder de voorwaarde dat u uw financiering rond krijgt. Mocht blijken dat u de financiering niet rond krijgt, dan kunt  u binnen het afgesproken  termijn met een  bewijs van de hypotheekverstrekker, de koop ontbinden. 

=       Bouwkundige keuring

Eerder hebben wij u geïnformeerd de voordelen van een bouwkundige keuring. Middels een bouwkundige keuring worden gebreken van de woning in kaart gebracht. Tevens geeft de bouwkundige een indicatie van de directe kosten welke gemaakt moeten worden voor het herstellen van de gebreken en achterstallig onderhoud. U kunt bijvoorbeeld als ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst opnemen dat de directe te maken kosten uit de bouwkundige keuring niet meer dan € 5.000,- bedragen. Mochten de kosten hoger uitvallen, dan kan de koop ontbonden worden of de schade kan verhaald worden op de verkopende partij.

 

Er zijn een aantal punten die niet als ontbindende voorwaarden opgenomen kunnen worden. Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en Erfdienstbaarheden zijn hier een voorbeeld van. Laat u zodoende goed informeren door uw aankoopmakelaar over de mogelijkheden.