Onderzoeksplicht als koper

Zaterdag 5 oktober is het weer zover, de Open Huizen Dag vindt plaats! Bent u zich aan het oriënteren? Dan is deze dag de ideale kans om woningen te bezichtigen die hier aan deelnemen.

Eerder hebben wij aandacht besteed aan een aantal belangrijke zaken, die tijdens bezichtigingen nog wel eens over het hoofd worden gezien. U kunt deze zaken hier nog eens bekijken. Bent u tijdens de open huizen dag enthousiast geworden over een woning, neem dan contact op met de makelaar om nogmaals een bezichtiging in te plannen. Waarom? Naast het feit dat een verkoper een mededelingsplicht heeft, heeft u als koper een onderzoeksplicht. Maar wat houdt dit nu precies in? 

Onderzoeksplicht

Als kopende partij  bent u verplicht  een aantal zaken  omtrent de woning te controleren. Bijvoorbeeld de staat van de woning, zie je bijvoorbeeld vochtplekken, vraag dan na wat de oorzaak hiervan is. Loop tijdens het bezichtigen grondig de woning na, alle gebreken die met het ‘’blote oog’’ te zien zijn, vallen vaak voor het  risico van de koper. In de vragenlijst ingevuld door verkoper worden gebreken gemeld waarvan de verkopende partij op de hoogte is, zoals bijvoorbeeld een lekkage. Let op, ook de verkopende partij is niet altijd deskundig genoeg om gebreken te herkennen. Geen risico lopen? Check of er reeds een bouwkundig rapport van de woning aanwezig is, zo niet is het wellicht verstandig op er één op te laten maken. Zo kan er bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarden opgenomen worden in de koopovereenkomst. Een bouwkundig rapport is vooral raadzaam wanneer de woning gedateerd is (zeg: voor 1920/1930). Daarnaast is het handig om onderzoek te doen naar uw toekomstige wijk, wat gaat hier in de toekomst nog gebeuren? Vraag de bestemmingsplannen op via de website Ruimtelijke plannen.

Mededelingsplicht

De verkoper van de woning heeft tevens mededelingsplicht, dat houdt in dat de verkoper u moet inlichten over bepaalde feiten van het huis die koopbepalend kunnen zijn. Bijvoorbeeld een lekkage, een buurtprobleem (lopende geschillen). Indien verkoper het gebrek kent, dient hij dit kenbaar te maken door middel van het invullen van de vragenlijst. Deze ontvangt u van de verkoop makelaar. Tevens kan het zo zijn dat er sprake is van en kettingbeding, een verplichting die aan nieuwe eigenaren wordt opgelegd, de verkoper is dan verplicht een bepaalde afspraak op te leggen aan de volgende koper. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een afspraak in de leveringsakte dat de achtertuin niet bebouwd mag worden en dat deze afspraak opgelegd dient te worden aan de volgende eigenaar. Ook zijn er bijna in iedere voorgaande akte erfdienstbaarheden opgenomen. Veelal betreft dit het gebruik en het onderhoud van bijvoorbeeld de gezamenlijke poort of een recht van overpad wat verleent moet worden aan de buren. Deze erfdienstbaarheden kunt u tevens opvragen bij de verkopend makelaar.   

Van de kopende partij wordt zodoende verwacht dat er onderzoek naar de woning wordt gedaan en van verkopende partij wordt verwacht dat hij/zij naar waarheid informatie verstrekt over de woning. Het is dus belangrijk om u goed te laten informeren, maar vergeet niet om zelf ook uw onderzoek te doen! Doet u dit beide niet, kan dit leiden tot zeer vervelende en kostbare procedure en zelfs gerechtelijke zaken om uw recht te halen.