Coronavirus: veel gestelde vragen

Momenteel speelt het Coronavirus een grote rol in onze samenleving, zowel privé of zakelijk komen velen met het virus en/of de gevolgen in aanraking. Wij krijgen veel vragen of de situatie omtrent het virus invloed heeft op de huizenmarkt en onze lopende projecten in het kopersadvies. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal veel gestelde vragen en onze visie hierop:

1.     Gaan de huizenprijzen omlaag door het Coronavirus?

Momenteel is het nog te vroeg om te kunnen voorspellen of de huizenprijzen daadwerkelijk gaan zakken. Wel merken wij dat bezichtigen eerder worden afgezegd en potentiële kopers voorzichtiger zijn met het uitbrengen van een bod. 

2.     Stellen huiseigenaren de verkoop van hun woning uit?

Uit een enquête van Funda is gebleken dat een deel van de aspirant verkopers momenteel minder gemotiveerd is om de markt op te gaan. Vooral als de huiseigenaar geen haast heeft bij de verkoop van de woning.

3.     Kunnen er nog bezichtigingen worden ingepland?

Wij plannen momenteel uitsluitend één op één bezichtigingen in, inachtneming van de maatregelen van het RIVM. We houden ons aan de gepaste afstand en besteden extra aandacht aan hygiëne. Daarnaast verzoeken we alle geïnteresseerde eerlijk naar ons en zichzelf te zijn, mochten er enige klachten van ziekte of verkoudheid zijn, zijn wij helaas genoodzaakt de bezichtiging te verplaatsen. Voor ieder die het fijn vindt, verzorgen wij tevens live bezichtiging via de telefoon.  

4.     Nieuwbouw: Loopt de bouw vertraging op vanwege de omstandigheden omtrent het Coronavirus?

Over het algemeen is het overeengekomen aantal werkbare dagen zoals in de aannemingsovereenkomst vermeld ruim genomen. Een eventuele vertraging tijdens de bouw, bijvoorbeeld door het Coronavirus, hoeft niet direct te leiden tot een overschrijding van de bouwtijd. Mocht het toch gebeuren dan is de vraag of de aannemer zich kan beroepen op een situatie van overmacht, waarbij de geleden schade niet voor zijn rekening komt.  

5.     Nieuwbouw: Leidt het Coronavirus tot onwerkbare dagen?

In de Algemene Voorwaarden bij uw aannemingsovereenkomst is de volgende definitie opgenomen t.a.v. een onwerkbare werkdag:

“Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de ondernemer gedurende ten minste vijf (5) uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt. Niet als werkdagen worden beschouwd de algemeen, al dan niet door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven, erkende rust- en feestdagen, vakantiedagen en andere vrije dagen alsmede de door de directie van de ondernemer in overleg met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging vastgestelde collectieve vakantiedagen en andere roostervrije dagen.”

 

Indien er vanwege de genomen maatregelen en adviezen vanuit de overheid, het overgrote deel van de werknemers ten minste 5 uren niet kan werken op of aan een nieuwbouwproject kan de aannemer hiervoor onwerkbare dagen schrijven. Bijvoorbeeld bij het advies om binnen te blijven met verkoudheidsklachten. Dit blijft een verantwoordelijkheid vanuit de ondernemer.

 

 Veel gestelde vragen