Kavel kopen: Ins and outs

Het Westland heeft vele mooie plekken te bieden met een mogelijkheid om zelf uw eigen woning op te realiseren! Momenteel wordt op verschillende plekken voormalig agrarische grond verkocht, maar ook grond waar al woonbestemming van toepassing is. Maar wat houdt dit nu allemaal precies in?

Woonbestemming al van toepassing of bouwrecht aanleveren?

Wanneer u van plan bent een stuk grond aan te kopen, is het belangrijk om na te gaan of hier al woonbestemming van toepassing is. Wanneer dit niet het geval is, dient u namelijk naast de aankoop van de grond tevens een bouwrecht aan te leveren. Aan dit bouwrecht zijn kosten verbonden!

Het hoofddoel van bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland is het creëren van duurzame glastuinbouw binnen de gemeente. Waar een tuinder vroeger met enkele hectare een inkomen kon verwerven is er nu de noodzaak om steeds meer hectares te exploiteren voor een goed inkomen. Als gevolg van het voorgaande zijn daarom in de afgelopen jaren meerdere kassen (en bedrijven) verkocht om samengevoegd te worden tot een groot bedrijf. Vanuit de historie is het gebruikelijk dat iedere tuinder bij zijn eigen kassen woonde. De woning vormde een combinatie met de kassen en werd gebruikt als agrarische bedrijfswoning. Er was een rechtstreekse koppeling tussen de woning en de kassen omdat de woning bewoond werd door de exploitant van de kassen of zijn personeel. Door het schaalvergrotingsproces zijn er verschillende agrarische bedrijfswoningen welke niet meer gekoppeld zijn aan een kas en zodoende een nieuwe bestemming dienen te krijgen of gesloopt worden. Wanneer zo’n woning gesloopt wordt, komt er een zogenoemd bouwrecht vrij, welke gevestigd kan/mag worden op een ander stuk voormalig agrarische grond en zodoende de nieuwe bestemming: wonen krijgt. 

Projectmatige bouw

Koopt u een nieuwbouwwoning welke als zijnde een project wordt verkocht, dan is de bestemming van de grond en de vergunningen voor het bouwen al door de ontwikkelaar geregeld.

Overige belangrijke zaken bij de aankoop van een stuk grond

Kijkt u op Funda naar een stuk bouwgrond, dan ziet u dat deze op verschillende manieren worden aangeboden. Vrij op naam (v.o.n.) of kosten koper (k.k.). Bij de aankoop van grond is het heel belangrijk om na te gaan in welke fiscale sferen deze verkocht wordt. Moet er over de koopprijs nog BTW of overdrachtsbelasting worden betaald en hoe veel is dit precies?

Daarnaast wilt u natuurlijk uw droomwoning realiseren! Maar kan dit wel op deze kavel? Hoeveel m3 mag u totaal bouwen, mag u de garage tot aan de erfgrens bouwen of dient u nog een bepaalde afmeting uit de kant te blijven?

Voor welke zaken kunt u bij ons terecht?

Heeft u een stuk grond wat u graag wilt verkopen? Wij adviseren u in een verkoopprijs van de kavel, daarnaast zorgen wij ervoor dat één ieder wie interesse heeft in de aankoop van de grond, goed, helder en duidelijk geïnformeerd wordt, zodat zowel u als de koper later niet voor een verassingen komt te staan. 

Bent u van plan om een stuk grond aan te kopen, maar heeft u hier gewoonweg geen kaas van gegeten? Ook dan kunt u bij ons terecht, wij zullen de grond tot op de bodem uitpluizen, gaan in gesprek met de verkopende partij en begeleiden u in het gehele proces tot en met de afspraak bij de notaris.

Daarbij kunnen we u tevens begeleiden in het proces ten aanzien van de bouw van uw woning. We helpen u met het kiezen van een aannemer die bij u past en we helpen u ook in het maken van de beste keuzen ten aanzien van bijvoorbeeld indelingen, elektraplannen, en we bewaken de gehele planning van de bouw van uw woning!

Wat doen wij niet?

Wij pakken geen vergunningstrajecten op. Uiteindelijk dient een aannemer of architect te zorgen voor de vergunningaanvraag van uw woning.

 

 

[Project Dijckse Weelde te Maasdijk]