Bouwkundig rapport: wat, hoe en waarom?

Bent u van plan een bestaande woning te kopen? Dan is het handig om een bouwkundig rapport op te laten stellen.

Dit is vooral goed wanneer de woning gedateerd is (zeg: voor 1920/1930 gebouwd). Woningen vóór 1920, zijn gebouwd voordat de Woningwet ingesteld werd. De woningen werden in een versneld tempo gebouwd en zijn vaak te vinden in stadsuitbreidingswijken. Zodoende adviseren wij altijd, voor woningen rond deze bouwperiode om een bouwkundig rapport op te laten maken. Uiteraard zijn er genoeg woningen welke in een uitstekende staat verkeren en door de jaren heen netjes onderhouden zijn.  

Wat en hoe

Als er een bouwkundig rapport wordt opgemaakt, wordt de bouwtechnische staat van de woning bekeken. Een bouwkundige inspecteert de woning en schrijft per onderdeel zijn bevindingen op. Tevens worden gebreken van de woning in kaart gebracht en geeft de bouwkundige een schatting van de directe kosten welke gemaakt moeten worden voor het herstellen van de gebreken en achterstallig onderhoud. Tevens wordt vaak ook toekomstig onderhoud meegenomen in het rapport.

De woning wordt geïnspecteerd van kelder dan wel kruipruimte tot zolder, ook het dak, de gevels, kozijnen, verfwerk, aan- en opbouwen en bijvoorbeeld de schuur worden meegenomen tijdens de inspectie. Er wordt echter niets opengebroken of kapot gemaakt, de bouwkundige schrijft uitsluitend zijn bevindingen op die met het blote oog zijn waar te nemen. Wel kan de bouwkundige u eventueel doorverwijzen naar een specialist of constructeur, indien tijdens de keuring blijkt dat een onderdeel nader onderzocht dient te worden. Dit wordt tevens opgenomen in het bouwkundig rapport.

Waarom

Een bouwkundig rapport brengt in kaart welke gebreken er aan de woning zijn. Tevens wordt er gekeken naar achterstallig onderhoud en wat voor onderhoud er direct of op korte termijn aan gaat komen, zo weet u waar u aan toe bent wanneer u de sleutel overhandigt krijgt  Ons advies is om een bouwtechnische keuring altijd voor de koop van de woning uit te laten uitvoeren, onvoorziene zaken komen op deze manier aan het ligt. Zo kunt u voordat u de woning heeft aangekocht besluiten of u deze kosten wel wilt maken. Tevens kan dit uw onderhandelingspositie versterken of u kunt het bouwkundig rapport meenemen in de koopovereenkomst als ontbindende voorwaarden.

Daarnaast is een bouwtechnische keuring bij sommige hypotheekverstrekkers verplicht. Deze dient aangeleverd te worden bij de hypotheekverstrekker, voor het verkrijgen van een hypotheek. Zorg er ten alle tijden voor dat u de bouwtechnische keuring uit laat voeren door een gecertificeerd bedrijf, die uw hypotheekverstrekker accepteert.