Nieuwbouw: Werkbare werkdagen

Indien u een nieuwbouwwoning heeft gekocht, heeft u te maken met werkbare werkdagen.

Werkbare werkdagen zijn werkdagen waarop door aannemers normaliter wordt gewerkt. Dit is conform de garantie-instelling (zoals Woningborg of SWK). Weekenden, feestdagen en de bouw- en kerstvakanties tellen niet mee als werkbare werkdagen. Daarnaast kan een werkdag onwerkbaar zijn bij bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden (vorst of storm).

In uw aannemingsovereenkomst zijn het aantal werkbare werkdagen opgenomen, zolang mag de bouw van het project contractueel duren. Tevens staat in uw aannemingsovereenkomst opgenomen wanneer de werkbare werkdagen van start gaan, over het algemeen gaan de werkbare werkdagen in bij het gereedkomen van de begane grondvloer van uw woning of bij start van de grondwerkzaamheden. Een jaar bevat ongeveer 180 werkbare werkdagen (afhankelijk van de weersvoorspellingen).

Werkbare werkdagen geven een grove indicatie van de oplevering van de woning. Tijdens de bouw kan vaak geen exacte opleverdatum worden opgegeven, dit omdat de aannemer afhankelijk is van allerlei risicofactoren waar geen invloed op kan worden uitgeoefend. Slechte weersomstandigheden behoren tot één van de risicofactoren, maar ook capaciteitstekort van leveranciers. Hierdoor kunnen de levertijden van producten toenemen. De nutspartijen zijn aan het eind van het bouwproces een belangrijke factor voor het vaststellen van de planning. Naarmate de bouw vordert, wordt de werkplanning steeds specifieker en kan ook de maand of week van oplevering gecommuniceerd worden.