Het belang van een levenstestament

Een levenstestament is een bijzondere vorm van een testament, daar het werkt voor situaties tijdens uw leven. In dit opzicht verschilt het levenstestament ook van het normale testament, welke pas in werking treed als je overlijdt.

Een levenstestament is een bijzondere vorm van een testament, daar het werkt voor situaties tijdens uw leven. In dit opzicht verschilt het levenstestament ook van het normale testament, welke pas in werking treed als je overlijdt.

Mocht u onverhoopt iets overkomen waardoor u zelf geen beslissingen meer kunt maken dan geeft een levenstestament antwoorden op vragen als: Wie gaat nu mijn vermogen beheren? Wie zorgt er voor mijn kind(eren)? Wie mag mijn huis verkopen?

In een levenstestament kunt u één of meerdere personen aanmerken als gevolmachtigde zodat zij u kunnen vertegenwoordigen en beslissingen voor u kunnen nemen, wanneer u  bijvoorbeeld plotseling ziek wordt. Bent u eigenaar van één of meerdere woningen dan kunt u in uw levenstestament laten vastleggen welke gevolmachtigde namens u, uw woning in eigendom mag overdragen. Let echter wel op dat een levenstestament verschillende ingangsmomenten kent: 

1.     De volmacht gaat direct na ondertekening in;

2.     Er is een verklaring van de arts nodig, waaruit uw wilsonbekwaamheid blijkt, waarna de volmacht in kan gaan.

Het opstellen van een levenstestament is zeker raadzaam. U houdt niet alleen de regie in eigen handen, maar wanneer u iets over komt, kan er tevens direct gehandeld worden. Beslissingen o.a. omtrent uw woning kunnen zonder tussenkomst of goedkeuring van een rechter worden gemaakt. Daarnaast worden instellingen direct op de hoogte gebracht wie er officieel gevolmachtigde is voor u. Meer informatie omtrent een levenstestament kunt u opvragen bij een notaris.