Bouwjaren en aandachtspunten

Bent u van plan een bestaande woning te kopen? Wees goed voorbereid en doe vooronderzoek naar de woning waarin u geïnteresseerd bent.

Eerder hebben wij aandacht besteed aan een aantal belangrijke zaken die tijdens bezichtigingen nog wel eens over het hoofd worden gezien. U kunt deze zaken  hierterugkijken. Als kopende partij bent u verplicht een aantal zaken omtrent de woning te controleren, zoals bijvoorbeeld de staat van de woning. Wanneer de woning gedateerd is (zeg: voor 1920/1930 gebouwd) is het handig om een bouwkundig rapport op te laten maken. In dit artikel hebben wij, als vervolg op eerdere artikelen, een aantal aandachtspunten per bouwjaar opgesomd.

<1920

Woningen die voor 1920 zijn gebouwd stammen af van de tijd dat de Woningwet in Nederland nog niet was aangepast. In deze tijd was er een aanzienlijk tekort aan woonruimte en werden woningen in een versneld tempo gebouwd. Woningen die uit deze tijd stammen zijn vaak te vinden in wijken rondom het centrum van een stad. Bij woningen die voor 1920 zijn gebouwd, zijn de volgende aandachtspunten van belang:

o   Stalen lateibalken en overige constructiedelen die het gevelmetselwerk naar buiten drukken. Het is prijzig om de scheuren te herstellen die hierdoor ontstaan. Reeds herstelde gevels zijn duidelijk herkenbaar aan het afwijkende metselwerk;

o   Deze woningen zijn vaak slecht geïsoleerd, wat kan zorgen voor vochtdoorslag. De slechte isolatie zorgt tevens voor hoge(re) energierekeningen. De vochtdoorslag kan worden verholpen door het creëren van spouwmuren of het isoleren van metselwerk; 

o   Bij de bouw van deze woningen is veelvuldig gebruik gemaakt van houten elementen, welke onderhoudsgevoelig zijn.

We raden u ten alle tijden aan een bouwtechnische keuring uit te laten voeren, wanneer de woning voor 1920 is gebouwd.

1920-1945

De woningen die dateren uit de periode van 1920-1945 zijn gebouwd met kwalitatief sterke materialen, wat resulteert in een hoge kwaliteit. In deze periode werd tevens de spouwmuur geïntroduceerd, waar men nu nog steeds gebruik van maakt tijdens de bouw. Woningen die gebouwd zijn tussen 1920-1945 zijn erg in trek. Toch zijn er een aantal aandachtspunten: 

o   Het is verstandig om te checken of de vorige eigenaar de woning al heeft opgeknapt. Doordat de woning al behoorlijk oud is, kan het voorkomen dat er aan diverse onderdelen onderhoud gepleegd moet worden. Leidingwerk, riolering, elektra, plafonds en rookkanalen dienen vaak vervangen te worden om aan de huidige standaard te voldoen;

o   Deze woningen hebben vaak kleine vertrekken, wat ervoor kan zorgen dat de woningindeling niet altijd erg praktisch is.

1945-1970

Na de Tweede Wereldoorlog was er grote woningnood. Tijdens de wederopbouw lag de focus wederom op de snelheid waarmee de woningen werden gebouwd, in plaats van op de kwaliteit. U dient rekening te houden met het volgende:

o   De gevelkozijnen zijn vaak gemaakt van vurenhout, echter kunnen houten kozijnen gaan rotten. Bij de meeste woningen uit deze periode zijn de kozijnen reeds vervangen, echter kan het geen kwaad hier extra navraag naar te doen.

o   Bij woningen die tussen 1955 en 1978 zijn gebouwd, bestaat de kans op aanwezigheid van asbest, vooral in de gevels en in het dak. Zolang asbest vastzit hoeft het geen problemen te veroorzaken. Wanneer u gaat verbouwen, kan er echter asbest vrij komen wat schadelijk kan zijn. Zorg er in dit geval voor dat het asbest verwijderd wordt door een gecertificeerde partij. Indien u uw astbestdak gaat vervangen, gelden er regels vanuit de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbestregels 

1970-1980

Gedurende deze periode is de woningnood enigszins opgelost, waardoor de aandacht van kwantitatief naar kwalitatief is verschoven. Over het algemeen zijn woningen uit deze periode gebouwd met onderhoudsarme materialen. De woningen zijn goed geïsoleerd, omdat er gebruik werd gemaakt van dubbel glas en dak- en spouwisolatie. Aandachtspunten: 

o   Kwaaitaal en Mantavloeren, dit zijn betonnen begane grondvloeren. Deze vloeren kunnen op den duur te maken krijgen met betonrot, wat ervoor kan zorgen dat de betonvloer afbrokkelt en de sterkte verliest. Deze vloeren waren vooral populair tijdens de periode van 1965-1978 en het is erg kostbaar deze te repareren;

o   CV-ketels uit deze periode hebben een andere aansluiting dan tegenwoordig. Het vervangen van de CV-ketel en de aansluiting hiervan is vaak ook erg prijzig. Zorg dus dat u hier goed over geïnformeerd bent. 

1980-1990

Een periode waarin energiebesparing centraal stond. Woningen uit deze tijd zijn dan ook goed geïsoleerd. Er is veelal gebruik gemaakt van kunststof kozijnen, dubbel glas en spouw- en dakisolatie. Waar u op dient te letten is het volgende: 

o   Wederom de vloeren. Er werd gedurende deze periode nog steeds gebruik gemaakt van Kwaaitaal en Mantavloeren, waarbij u dus risico loopt op betonrot;

o   Het gebruik van asbest is aanzienlijk afgenomen, echter bestaat de kans nog wel dat er asbest in de woning is verwerkt.

1990>

Woningen die na 1990 zijn gebouwd dienen te voldoen aan het Bouwbesluit. Doordat er eisen aan de woningen worden gesteld en er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van onderhoudsarme materialen zijn deze woningen vaak van goede kwaliteit. Tevens wordt er nog steeds veel aandacht besteed aan energiebesparing, waardoor de stookkosten relatief laag zijn. Nieuwbouwwoningen hebben vaak het energielabel A of zelfs A++.