Veelgestelde vragen

Aankoop

Nee. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Hij kan zelfs besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen.
In de koop- en aanneemovereenkomst zijn ontbindende voorwaarden opgenomen. De standaardtermijn voor het ontbinden van het contract wanneer de financiering niet rondkomt varieert van 4 tot 8 weken. Om aan te kunnen tonen dat u de financiering echt niet rond kunt krijgen, is minimaal één en soms zelf twee onderbouwende afwijzingen van hypotheek verstrekkers nodig. Indien de koop definitief is en de afwijzing voor de hypotheek valt buiten de standaardtermijn voor het ontbinden van het contract, moet u als koper een boete van 10% van de koopsom betalen. 

Let op: in veel gevallen kan er uitstel worden aangevraagd bij de contractpartijen.

Indien de ouderdomsclausule van toepassing is op een woning, is het handig om een bouwkundige keuring van de woning op te laten maken. Dit betekent namelijk dat de eisen die aan de bouwkaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Meestal wordt deze clausule toegepast bij woningen die ouder zijn dan 50 jaar. 

Door een bouwkundige keuring op te laten maken, komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. U kunt een bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarde op laten nemen of uit laten voeren tijdens de 3 dagen bedenktijd.  

Als de makelaar aangeeft ‘onder bod’ te zijn, betekent dit dat hij een serieuze gegadigde heeft. Er worden op dat moment geen biedingen van andere geïnteresseerden aangenomen. Dit betekent echter niet dat bezichtigingen niet meer door kunnen gaan. De makelaar dient dan wel duidelijk aan te geven dat hij ‘onder bod’ is.

Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: 

- Overdrachtsbelasting (0% - 2% of 8%); 
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering; 
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering.

Naast deze kosten dient de koper, ook rekening te houden met:

- Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte; 
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte;
- Kosten taxatierapport;
- Kosten hypotheekofferte en hypotheekadviseur;
- Kosten voor het aanvragen van de bankgarantie.

Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.

 Na het tekenen van de koopovereenkomst, heeft u als koper nog bedenktijd. Gedurende de bedenktijd kunt u zonder opgaaf van reden afzien van de koop. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst hebt ontvangen, duurt 3 dagen, waarvan minimaal 2 een werkdag betreffen. De bedenktijd mag niet op een zaterdag, zondag of feestdag aflopen, dan wordt de bedenktijd automatisch verlengt tot de eerst volgende werkdag.

De feitelijke levering is het moment waarop u de sleutels van de woning overhandigd krijgt. De juridische levering vindt plaats wanneer de akte van levering wordt gepasseerd bij de notaris. Meestal vallen de feitelijke levering en de juridische levering gelijktijdig plaats. Het kan voorkomen dat de feitelijke levering eerder plaatsvindt dan de juridische levering. In dit geval gaat het risico van de onroerende zaak over naar de koper vanaf de feitelijke levering (sleuteloverdracht).

Indien u voornemens bent een bod uit te brengen op een woning, is het raadzaam dit schriftelijk te doen (per mail of per post). Vermeld hierbij de hoogte van uw bod, de ontbindende voorwaarden die op het bod van toepassing zijn en de gewenste eigendomsoverdracht. 

Mocht u eventueel roerende zaken willen overnemen, is het handig om dit ook direct bij uw voorstel te vermelden. Zijn er andere zaken die gunstig voor de verkoper kunnen zijn? Bent u bijvoorbeeld flexibel wat betreft de opleverdatum, vermeld dit ook bij uw voorstel om uw kansen te vergroten.

Mijn account

Met een persoonlijk account blijft u op de hoogte van ons woningaanbod, kunt u panden volgen en opslaan als favoriet!

Het werkt als volgt:
1. Schrijf u in met uw emailadres en maak een wachtwoord aan. 

2. Personaliseer het zoekprofiel:
- Particulier of bedrijfsmatig
- Koopwoning of huurwoning
- Locatie 
- Type woning
- Uw budget 
- Bestaande bouw of nieuwbouw
- Bouwperiode

3. Inschrijven

4. Activeer uw account

5. Vul uw persoonlijke gegevens aan en maak uw profiel compleet

Onderhandelingen

De makelaar kan met meerdere gegadigden tegelijk onderhandelen. Dit dient hij echter wel aan de betrokkenen kenbaar te maken
U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

Verkoop

Iedere woning is anders, u kunt hierbij denken aan de onderhoudsstaat van de woning, maar ook zaken als een uitbouw, dakkapel, de keuken en badkamer spelen een rol bij het bepalen van de waarde van uw woning. Dit is ook één van de redenen waarom wij, als makelaar in Westland, graag eerst bij u langs komen voordat wij een persoonlijk voorstel ten aanzien van onze dienstverlening en de vraagprijs opmaken. 

Bij het vaststellen van de vraagprijs wordt grondig onderzoek gedaan, waarbij o.a. onderstaande zaken worden meegenomen:

-        Het onderhoud en de technische staat van de woning;

-        De ligging en woonomgeving;

             -        Bestemming van het perceel;

-        De vraag naar het woningtype;

-        Hoe populair is de wijk/buurt?; 

-        Energiezuinigheid;

             -        Zijn er bijzondere lasten/beperkingen die op het perceel rusten?; 

-        Het afwerkingsniveau van de woning;

-        Extra’s zoals een aanbouw, dakkapel, extra verdieping, e.d.

-        Prijzen van soortgelijke woningen in de buurt.  

Indien u een appartement bezit, wordt er tevens vooronderzoek gedaan naar de VvE en hoe actief deze is.

Op basis van bovenstaande zaken en inachtneming van het woon- en perceeloppervlak, kan een realistisch vraagprijsvoorstel worden uitgebracht. Daarnaast brengen we direct een advies uit, wat er eventueel verbeterd kan worden aan de woning om het beste resultaat uit de verkoop te halen!

Uw woning verkopen? Wij denken graag met u mee! Vraag een vrijblijvend gesprek aan

De makelaarscourtage die wordt gerekend, verschilt per makelaar. Eén van onze kernwaarden is eerlijkheid, zodoende berekenen wij onze makelaarscourtage over de vraagprijs van uw woning. Zo weet u van tevoren waar u aan toe bent qua kosten. Daarnaast doen wij u voorafgaand een uitgebreid verkoopplan toekomen, waarin wij een realistisch vraagprijsadvies uitbrengen. 

Let op: Het kan ook zo zijn dat een makelaarscourtage wordt gerekend over de uiteindelijke verkoopprijs of dat een makelaar werkt met een bonuscourtage. Hierbij kan de makelaarscourtage lager worden ingezet en betaalt u bijvoorbeeld 10% over het bedrag wat boven de vraagprijs wordt geboden. Lees de aanbieding van de makelaar goed door, zodat u weet waar u aan toe bent. Twijfelt u ergens over? Vraag om uitleg bij de makelaar. 

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. 

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip 'optie' gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo'n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. 

Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

Ben je van plan jouw woning te verkopen? Dan hebben wij als makelaar wat aanvullende documentatie om de verkoop op te starten, om te beginnen hebben wij nodig: 

1. Eigendomsbewijs: Zo kunnen wij checken of u de rechtmatige eigenaar bent van de woning. Daarnaast staan hier zaken in die van belang kunnen zijn bij de verkoop, zoals kwalitatieve verplichtingen en erfdienstbaarheden.

2. Energielabel: Sinds 1 januari jl. zijn wij als makelaar verplicht bij iedere verkoopadvertentie een geldig energielabel te vermelden.

3. Vragenlijst voor de verkoop van een woning: Deze vragenlijst wordt verstrekt door de makelaar. Als verkoper bent u verplicht om uitvoerig informatie te verstrekken over uw woning, ook als die informatie minder gunstig lijkt voor de verkoop. Dit valt onder de mededelingsplicht die u hebt als verkoper.

4. Lijst van roerende zaken: Ook deze lijst wordt voorafgaand de verkoop toegezonden door de makelaar. Heeft u roerende zaken die u ter overname aan wilt bieden of blijven er zaken achter in de woning? Dit geeft u dit aan op de lijst van zaken.

5. VvE documentatie (bij verkoop appartement): Bezit u een appartement? Houd er dan rekening mee dat u een aantal aanvullende stukken aan dient te leveren bij de makelaar. Het gaat dan voornamelijk om de splitsingsakte + tekening, een meerjarenonderhoudsplan, de laatste jaarrekening, de notulen van de laatste vergadering en het huishoudelijk reglement.

6. Overige documentatie: Ondertussen dragen wij uiteraard zorg voor de marketing, we laten professionele woningfoto’s en een NEN-meting opmaken. Beide worden uiteindelijk verwerkt in een nette brochure die we tevens laten afdrukken en tijdens de bezichtiging meegeven aan geïnteresseerden. Zo blijft de woning beter hangen en kunnen geïnteresseerden de informatie nog eens nalezen. 

De makelaarscourtage is géén onderdeel van de kosten koper (een veelvoorkomende misvatting) en je kunt deze ook niet meefinanciering in de hypotheek. Als verkoper schakelt u een verkoopmakelaar in, zodoende betaalt u ook de kosten van deze dienstverlening.