Welke documenten heb je nodig bij de verkoop van jouw woning?

Ben je van plan jouw woning te verkopen? Houd er dan rekening mee dat je voorafgaand de verkoop een aantal zaken moet kunnen overleggen bij de makelaar. In dit artikel vertellen wij wat je nodig hebt en waarbij we (de makelaar) jou ondersteunen!

Ben je van plan jouw woning te verkopen? Deze stukken dien je aan te leveren bij de makelaar:

 1. Eigendomsbewijs
  Zo kunnen wij checken of je de rechtmatige eigenaar bent van de woning. Daarnaast staan hier zaken in die van belang kunnen zijn bij de verkoop, zoals kwalitatieve verplichtingen en erfdienstbaarheden. Heb je deze niet meer in bezit? Dan kun je het eigendomsbewijs opvragen bij het Kadaster.
 2. Energielabel
  Sinds 1 januari jl. zijn wij als makelaar verplicht bij iedere verkoopadvertentie een geldig energielabel te vermelden. Voordat een woning in de verkoop gaat, dient er zodoende een geldig energielabel aangeleverd of opgemaakt te worden. Indien het energielabel nog opgemaakt moet worden, kan dit een aantal weken duren voordat er een definitief label op tafel ligt. Houd hier dus rekening mee! De gemiddelde kosten bedragen rond € 300,00 inclusief BTW, het uiteindelijke bedrag is vaak afhankelijk van het aantal vierkante meter woonoppervlak.
 3. Vragenlijst voor de verkoop van een woning
  Deze vragenlijst wordt verstrekt door de makelaar. Als verkoper ben je verplicht om uitvoerig informatie te verstrekken over jouw woning, ook als die informatie minder gunstig lijkt voor de verkoop. Dit valt onder de mededelingsplicht die je hebt als verkoper. In de vragenlijst wordt o.a. gevraagd naar ‘gebreken’ die bij jou kenbaar zijn, de staat en onderhoud van de woning. Door het invullen van de vragenlijst voorzie je dus al grotendeels in de mededelingsplicht. De mededelingsplicht strekt niet verder dan dat je als verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan de koper meedeelt wat jou bekend is omtrent de woning.
 4. Lijst van roerende zaken
  Ook deze lijst wordt voorafgaand de verkoop toegezonden door de makelaar. Heb je roerende zaken die je ter overname aan wilt bieden of blijven er zaken achter in de woning? Dit geef je aan op de lijst van zaken. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld zonwering, hanglampen, tv-meubel, kasten e.d. Deze lijst wordt uiteindelijk met de potentiële kopers overlegd.
 5. VvE documentatie (bij verkoop appartement)
  Bezit je een appartement? Houd er dan rekening mee dat je een aantal aanvullende stukken aan dient te leveren bij de makelaar. Het gaat dan voornamelijk om de splitsingsakte + tekening, een meerjarenonderhoudsplan, de laatste jaarrekening, de notulen van de laatste vergadering en het huishoudelijk reglement. Op deze manier kunnen wij als makelaar checken hoe actief de VvE is, of er nog openstaande zaken zijn waarover een besluit genomen moet worden en welke kosten hieraan verbonden zijn etc. Zo kunnen de potentiële kopers zo goed mogelijk geïnformeerd worden.
 6. Overige documentatie
  Ondertussen dragen wij uiteraard zorg voor de marketing, we laten professionele woningfoto’s en een NEN-meting opmaken. Beide worden uiteindelijk verwerkt in een nette brochure die we tevens laten afdrukken en tijdens de bezichtiging meegeven aan geïnteresseerden. Zo blijft de woning beter hangen en kunnen geïnteresseerden de informatie nog eens nalezen.

Benieuwd hoe wij verder te werk gaan? Wij vertellen het je graag in een persoonlijk gesprek!