Hoge huur, maar geen hypotheek?

Dat gaat veranderen! Sinds de crisis van 2007 tot 2011 is de wetgeving flink aangescherpt. De aangescherpte wetgeving zou consumenten moeten beschermen dat zij niet meer lenen dan naar de algemene maatstaven aanvaardbaar is. Dit om financiële problemen te voorkomen.

Bij een hypotheekaanvraag wordt niet alleen gekeken naar de verhouding van het gewenste financieringsbedrag tot de waarde van de woning, maar ook naar de maandlasten van de koper en hoe deze in verhouding staan tot het inkomen. Door deze normen kan het dus gebeuren dat een huurder die wel in staat is om een dure huurwoning in de vrije sector te bekostigen, geen hypotheek kan krijgen. Terwijl de hypotheeklasten maandelijks nog lager uitvallen dan de huur die de huurder nu betaalt.

Inmiddels zijn een aantal banken een pilot gestart. De pilot moet het voor huurders die een hoge huur betalen mogelijk maken om ook een hypotheek te krijgen. Uiteraard zijn daar wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

De lening moet met nationale hypotheekgarantie worden afgesloten. Dit houdt in dat de koopsom van de woning (plus eventuele verbouwingskosten) in 2022 niet hoger dan € 355.000,- mag zijn;

  • Aanstaande koper huur momenteel een woning in de vrije sector met hoge huurprijs. Bijvoorbeeld € 1.000,- of meer;
  • Aanstaande koper kan aantonen dat hij deze woning met de behorende huurprijs reeds 36 maanden of langer huurt;
  • Aanstaande koper kan aantonen dat hij gedurende deze 36 maanden aan de huurverplichtingen heeft kunnen voldoen en geen huurachterstand heeft;
  • Het inkomen en vermogen van aanstaande koper zijn gedurende bovenstaande periode stabiel gebleven.

Momenteel gaat het nog om een pilot, maar het is de bedoeling dat dit een blijvende mogelijkheid wordt. Licht aan het eind van de tunnel dus!