Vastgoedbeheer

Wendy van der Voort is gespecialiseerd in vastgoedwerkzaamheden zoals vastgoedmarketing, -begeleiding en kopersadvies. Daarnaast kunt u tevens bij ons terecht voor het beheren van uw onroerende zaken.

Er komt veel kijken bij het vastgoedbeheer, van financiële zaken tot onderhoud dient alles netjes geadministreerd te worden. Een vastgoedbeheerder helpt hierbij en is bedoeld om te ontzorgen, of het nu gaat om een bedrijfspand, een woning of garagebox.

Bij Wendy van der Voort maken wij onderscheid in het financieel, administratief en het technisch beheer. Maar wat houdt dit nu precies in?

Financieel beheer

Het innen en administreren van de maandelijkse huurpenningen, is één van de belangrijkste werkzaamheden van het financieel beheer. Het niet of niet op tijd betalen van huur moet tijdig worden aangepakt, indien nodig zullen er stappen worden ondernomen. Verder kunt u bij het financieel beheer denken aan:

 • Het berekenen van de servicekosten;
 • Jaarlijks indexeren van de huurprijs conform de cijfers van het CBS;
 • Administratieve afhandeling.

Administratief beheer

Voordat een object verhuurd is, dienen verschillende zaken te worden opgepakt. Deze vallen onder het administratief beheer, te denken valt aan:

 • Opmaken van huurovereenkomsten;
 • Het verzorgen van huur beëindigingen;
 • Opleveringen van oude huurder naar nieuwe huurder;
 • Plaatsing op Funda of andere mediakanalen;
 • Indien nodig professioneel bewerkte foto’s en plattegrond.

Technisch beheer

Het technisch beheer is vooral gericht op het onderhoud van het vastgoed en het zorgdragen voor technische calamiteiten, zoals:

 • Bewaken van de uitgezette service- en reparatieopdrachten;
 • Corresponderen en communiceren met de servicemonteurs, loodgieters, aannemers en dergelijke;
 • Aanvragen van offertes ten hoeve van de eventuele verzorging en onderhoud van het object.

Vaak stellen wij per object vast welke werkzaamheden gewenst zijn, waarna Wendy van der Voort een op maat gemaakt voorstel doet voor het beheer. Is dit akkoord, dan onderhoudt Wendy van der Voort vervolgens al het contact met huurders en (contract)partijen om de gewenste werkzaamheden uit te kunnen voeren.