Foto - Verkocht: Nieuw Endel Dyck Foto - Verkocht: Nieuw Endel Dyck Foto - Verkocht: Nieuw Endel Dyck Foto - Verkocht: Nieuw Endel Dyck Foto - Verkocht: Nieuw Endel Dyck Foto - Verkocht: Nieuw Endel Dyck Foto - Verkocht: Nieuw Endel Dyck Foto - Verkocht: Nieuw Endel Dyck Foto - Verkocht: Nieuw Endel Dyck
9 foto's beschikbaar

Verkocht: Nieuw Endel Dyck

Adres: Endeldijk Bouwnummer 4, 2675 CP Honselersdijk
Type object Bouwgrond
Perceeloppervlakte 1.143 m²
Aanvaarding In overleg
Status Verkocht
Onderdeel van nieuwbouwproject Nieuw Endel Dyck
€ 725.000,- v.o.n.
Verkocht

Algemeen

Soms worden dromen werkelijkheid! Laat uw eigen woning bouwen op een ruim perceel grond en een unieke locatie. Vrij wonen tegen de bebouwde kom van Honselersdijk, maar met het gevoel van landelijk wonen!

BESTEMMINGSPLAN EN VORMGEVING
Betreffende deze ontwikkellocatie, de realisatie van de bouw van zes vrijstaande woningen, is bestemmingswijziging aangevraagd, welke uiteindelijk door bevoeg... Meer informatie
Kenmerken
Alle kenmerken
Type object Bouwgrond
Status Verkocht
Aangeboden sinds Vrijdag 8 juli 2022

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 00768
Prijs € 725.000,- v.o.n.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Vrijdag 8 juli 2022
Laatste wijziging Woensdag 7 december 2022
Bouw
Type object Bouwgrond
Soort bouw Nieuwbouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 1.143 m²

Beschrijving

Soms worden dromen werkelijkheid! Laat uw eigen woning bouwen op een ruim perceel grond en een unieke locatie. Vrij wonen tegen de bebouwde kom van Honselersdijk, maar met het gevoel van landelijk wonen!

BESTEMMINGSPLAN EN VORMGEVING
Betreffende deze ontwikkellocatie, de realisatie van de bouw van zes vrijstaande woningen, is bestemmingswijziging aangevraagd, welke uiteindelijk door bevoegd gezag, per 12 mei 2022 is vastgesteld in het bestemmingsplan Endeldijk nabij 69 te Honselersdijk. Voor de bestemmingsplanvoorschriften verwijzen wij u naar ruimtelijkeplannen.nl.

Vanuit de vormgeving en het toegestane gebruik zijn de percelen als volgt ingedeeld:
• Kavel 4:
o Circa 982 m² bestemming Wonen.
o Circa 65 m² bestemming Groen.
o Circa 169 m² bestemming Verkeer.
o Circa 27 m² bestemming Verkeer (parkeerplaats met groen).
o Totaal circa 1.143 m².

• 2 (Resterende) parkeerplaatsen.
o Circa 27 m² bestemming Verkeer (parkeerplaats met groen).
o Circa 27 m² bestemming Verkeer (parkeerplaats met groen).

Voor wat betreft de indeling van deze percelen verwijzen wij u naar bijgaande inrichtingstekening. Op ieder van voormelde percelen, met bestemming wonen (groen gearceerde vlakken), mag een vrijstaand woonhuis worden gebouwd, conform de paragraaf “Wonen” van het onderhavige bestemmingsplan. Indien gewenst kunnen wij u deze doen toekomen of u kunt ze digitaal inzien op: ruimtelijkeplannen.nl.

WOONRECHTEN
- Voorwaarde om op de woonkavels een woning te mogen bouwen, is de beschikking over een woonrecht. Een woonrecht is een uitgesteld recht, om de sloop van woningen in het buitengebied, welke reconstructie/herstructurering van glastuinbouw beperken, te koppelen aan het recht om een nieuwe woning te mogen herbouwen, elders in het buitengebied, van gemeente Westland. De herbouw van de woning wordt onder meer getoetst aan het Raamplan en Besluit Glastuinbouw en dient te voldoen aan de normen van het geldende bestemmingsplan.
- Uitgangspunt voor de bouw van een woning en dus onderdeel binnen de aankoop van ieder der percelen is de aankoop van een woonrecht, welke hier per woonrecht is gesteld op € 225.000,00 v.o.n.. Deze koopsom, van € 225.000,00, is in de gestelde richtprijs van iedere kavel inbegrepen.
- Tevens is het mogelijk dat een koper, diens eigen woonrecht “meeneemt”. Deze kan alsdan, in overleg, worden verrekend in de aankoopsom.

VOORZIENINGEN
- Aanleg weg.
Thans is door en voor rekening van de ontwikkelaar een “Repack” toegangsweg (gebroken puin) aangelegd. Dit ten behoeve van de bereikbaarheid van onderhavige woonpercelen. Deze “werkweg” zal, zoals deze nu is aangelegd, dienst doen ten behoeve van de bouw en dus aanvoer van de 6 woningen en verder toebehoren. Na realisatie van de 6 woningen, zal deze door en voor rekening van de ontwikkelaar worden voorzien van een klinker bestrating. Het betreffende wegtracé is in grijs weergegeven op de inrichtingstekening. Tevens worden de 8 parkeerplaatsen voorzien van een klinker bestrating. De groenstrook, ten zuiden van het wegtracé en de parkeerplaatsen worden door en voor rekening van de ontwikkelaar beplant.
- Straatverlichting.
Langs de toegangsweg zullen, door en voor rekening van de ontwikkelaar, een nader te bepalen aantal lantaarnpalen (straatverlichting) worden aangebracht, op nader te bepalen plaatsen, ter verlichting van de weg.
- Hemelwaterafvoer/zuigleiding gietwater.
Ten behoeve van de afvoer van het hemelwater, welke op woningen e.d. zal vallen, zal door en voor rekening van de ontwikkelaar een hemelwaterafvoerbuis worden aangelegd, welke zal afwateren op de “Nieuwe Tuinen vaart”. Hemelwater dient immers op het
oppervlaktewater te worden afgevoerd. Vanuit deze leiding worden tevens diverse zuigputten gemaakt, zodat de siertuinen met slootwater kunnen worden voorzien van gietwater.
- Schutting.
Aan de noordzijde van de kavels 2 en 5, beiden gedeeltelijk en 3 en 4 geheel, zal daar waar een asfaltweg aan de noordzijde is gelegen, tegen de eigendomsgrens met achtergelegen percelen en dus op een afstand van circa 1 meter uit het asfalt, door en voor rekening van de ontwikkelaar een houten schutting worden geplaatst ter hoogte van circa 180 cm. Na de notariële overdracht zal de betreffende perceeleigenaar, eigenaar worden van betreffend schuttinggedeelte, voor zover deze op diens perceel staat.

OMGEVINGSVERGUNNING
- Kopers dienen ieder, voor eigen rekening, een omgevingsvergunning aan te vragen. Koper is vrij in de keuze van de architect en de bouwer.

NUTSVOORZIENINGEN
- De aanleg van een elektra aansluiting, leidingwater, Data-aansluiting en rioolaansluiting worden door en voor rekening van de ontwikkelaar aangelegd.

OPLEVERING
- In overleg.

** Project in samenwerking met Wim Duijvestijn Totaaladvies.

Bijzonderheden

KADASTRALE AANDUIDING
Kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, sectie A, nummers:
• 5884 en 5886, tezamen groot circa 1.216 m², kavel 4.
• 5870, groot circa 222 m², onder te verdelen in 8 maal een onverdeeld aandeel van het geheel van de in totaal 8 parkeerplaatsen met aangrenzend groen.

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

ZonZone