Verplichting verhuurders: Verstrekken definitief energielabel bij aanvang huur

Als verhuurder ben je vast op de hoogte van de groeiende aandacht voor duurzaamheid in de vastgoedsector. Huurders worden bewuster van het belang van een energiezuinige woning, niet alleen voor het milieu, maar ook voor hun portemonnee. In dit blogartikel gaan we dieper in op de verplichting om een definitief energielabel af te geven bij aanvang van de huur. We bespreken wat een energielabel inhoudt, waarom het belangrijk is en welke gevolgen het kan hebben als je hier niet aan voldoet.

Wat is een definitief energielabel?

Een definitief energielabel is een document dat de energieprestatie van een woning aangeeft op een schaal van A++++ (zeer energiezuinig) tot en met G (minst energiezuinig). Dit label is vergelijkbaar met het energielabel dat je waarschijnlijk al kent van bijvoorbeeld koelkasten en wasmachines. Het energielabel voor woningen is in het leven geroepen om huurders en kopers inzicht te geven in de energiezuinigheid van een woning en om hen te stimuleren voor duurzamere opties te kiezen.

Waarom is een energielabel belangrijk voor huurders?

Een definitief energielabel is van groot belang voor huurders om verschillende redenen:

1.     Inzicht in energiezuinigheid: Een energielabel geeft huurders een duidelijk overzicht van hoe energiezuinig de woning is. Dit helpt hen bij het maken van een weloverwogen beslissing en kan hen helpen te besparen op energiekosten.

2.     Duurzaamheid en milieubewustzijn: Steeds meer huurders geven de voorkeur aan duurzame en milieuvriendelijke woonopties. Een energiezuinige woning met een gunstig energielabel is daarmee aantrekkelijk voor huurders.

3.     Comfort en leefbaarheid: Een energiezuinige woning biedt vaak een hoger wooncomfort. Denk aan betere isolatie, aangename temperaturen, en lagere geluidsoverlast.

4.     Toekomstbestendigheid: Met de toenemende focus op duurzaamheid en de transitie naar groenere energiebronnen, worden energiezuinige woningen steeds waardevoller. Het bezitten van een energiezuinige woning kan een verstandige investering op de lange termijn zijn, voor zowel huurder als verhuurder. Zeker rekening houdend met de ‘Wet Betaalbare Huur’ welke wellicht doorgevoerd gaat worden per 1 januari 2024. 

Wat zijn de verplichtingen voor verhuurders?

In Nederland gelden er strikte verplichtingen voor verhuurders met betrekking tot het energielabel:

=         Energielabel bij nieuwe verhuur/huurwisseling: Bij de verhuur van een zelfstandige woning is een definitief energielabel verplicht. Dit betekent dat de verhuurder bij aanvang van de huur een geldig energielabel aan de huurder moet overhandigen.

=         Geldigheid van het energielabel: Een energielabel is in principe 10 jaar geldig. Na deze periode moet de verhuurder een nieuw energielabel aanvragen om te voldoen aan de verplichtingen.

=         Sancties bij niet-naleving: Het niet voldoen aan de verplichting om een energielabel te verstrekken kan leiden tot boetes die kunnen oplopen tot enkele honderden euro's.

Conclusie

Het verstrekken van een definitief energielabel aan huurders is een belangrijke verplichting voor verhuurders in Nederland. Het energielabel biedt huurders essentieel inzicht in de energiezuinigheid van een woning, bevordert duurzaamheid en milieubewustzijn, en draagt bij aan het verhogen van het wooncomfort.

Twijfel je als verhuurder of je aan je verplichtingen voldoet? Of heeft huurder een verzoek tot verduurzaming bij je neergelegd en weet je niet hoe je hiermee om moet gaan? Vul ons contactformulier in, we nemen zo spoedig mogelijk contact op om de mogelijkheden te bespreken!