Veelgestelde vragen

Aankoop

Nee. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Hij kan zelfs besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen.

In de koopovereenkomst zijn ontbindende voorwaarden opgenomen. De standaardtermijn voor het ontbinden van het contract wanneer de financiering niet rondkomt varieert van 6 tot 8 weken. Om aan te kunnen tonen dat u de financiering echt niet rond kunt krijgen, is minimaal één en soms zelf twee onderbouwende afwijzingen van hypotheek verstrekkers nodig. Indien de koop definitief is en de afwijzing voor de hypotheek valt buiten de standaardtermijn voor het ontbinden van het contract, moet u als koper een boete van 10% van de koopsom betalen. Let op: in veel gevallen kan er uitstel worden aangevraagd bij de contractpartijen.

Indien de ouderdomsclausule van toepassing is op een woning, is het handig om een bouwkundige keuring van de woning op te laten maken. Dit betekent namelijk dat de eisen die aan de bouwkaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Meestal wordt deze clausule toegepast bij woningen die ouder zijn dan 50 jaar.

Door een bouwkundige keuring op te laten maken, kom je achteraf niet voor verrassingen te staan. Je kunt een bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarde op laten nemen of uit laten voeren tijdens de 3 dagen bedenktijd. 

Als een object 'onder bod' is, is de verkoper in onderhandeling met een serieus geïnteresseerde. Wanneer een woning precies het label 'onder bod' krijgt verschilt per makelaar. Als je een object 'onder bod' vermeldt ziet op onze website, betekent dit dat wij akkoord hebben bereikt met een koper over de prijs en alle voorwaarden. Echter, kan het ook zo zijn dat een makelaar een object 'onder bod' vermeldt wanneer het eerste bod binnen is. 

Tijdens de onderhandelingen mogen andere geïnteresseerden nog steeds bieden op het object, zelfs als koper en verkoper al mondeling overeenstemming hebben bereikt. De koop is pas definitief als beide partijen hun handtekening onder de koopovereenkomst hebben gezet (het schriftelijkheidsvereiste). 

Let op: Na het ondertekenen van de koopovereenkomst heeft de koper nog drie dagen bedenktijd. Op Funda staat een object soms nog 'onder bod'. In deze fase nemen makelaars geen biedingen meer aan. 

Kosten koper (k.k.) betekent, dat de koper alle kosten verband houdende met de overdracht van de aangekochte woning voor zijn rekening neemt. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: 

- Overdrachtsbelasting (percentage varieert); 
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering; 
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering. 

Naast deze kosten dient de koper, ook rekening te houden met:

- Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte; 
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte;
- Taxatiekosten;
- Kosten NHG-garantie (indien van toepassing);
- Kosten bankgarantie/waarborgsom;
- Kosten aankoopmakelaar (indien van toepassing);
- Bemiddelingskosten hypotheekadviseur; 
- Kosten bouwtechnische keuring (indien van toepassing).

Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/ haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Houdt hier dus rekening mee indien u een woning koopt.

Voor vragen kun je uiteraard bij ons kantoor terecht! 

Na het tekenen van de koopovereenkomst, heeft u als koper wettelijke bedenktijd. Gedurende de bedenktijd kunt u zonder opgaaf van reden afzien van de koop. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst hebt ontvangen. 

De bedenktijd:

 • Duurt 3 dagen, waarvan minimaal 2 dagen een werkdag betreffen;
 • De bedenktijd mag niet op een zaterdag, zondag of feestdag aflopen, dan duurt de bedenktijd tot de eerstvolgende werkdag;
 • Vallen 2 of 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan is de bedenktijd langer.  

De feitelijke levering is het moment waarop je de sleutels van de woning overhandigd krijgt. De juridische levering vindt plaats wanneer de akte van levering wordt gepasseerd bij de notaris. Meestal vallen de feitelijke levering en de juridische levering gelijktijdig plaats. Het kan voorkomen dat de feitelijke levering eerder plaatsvindt dan de juridische levering. In dit geval gaat het risico van de onroerende zaak over naar de koper vanaf de feitelijke levering (sleuteloverdracht).

Sinds 1 januari 2023 is een biedlogboek verplicht en heeft de kandidaat-koper recht op inzage, wanneer de verkoop via een NVM-, VBO- of Vastgoedpro-makelaar plaatsvindt. Het logboek wordt altijd pas achteraf gedeeld wanneer de koop definitief is. 

Wij werken hiervoor met Eerlijkbieden.nl waarbij een digitaal biedformulier wordt verstrekt wat zeer gebruikersvriendelijk is. In het digitale biedformulier worden alle onderdelen aangegeven die je in dient te vullen als geïnteresseerde:
- Persoonsgegevens;
- Gewenste koopsom;
- Eventuele ontbindende voorwaarden: bijvoorbeeld financieel voorbehoud, bouwtechnische keuring, verkoop eigen woning; 
- Voorkeur overdrachtsdatum: zo snel mogelijk, in overleg of geef een specifieke datum op;
- Geldigheidsduur van jouw bod: dit is geen verplicht veld maar wel handig om in te vullen, indien er geen datum wordt ingevuld blijft het bod in principe (voor onbepaalde tijd) geldig; 
- Bericht aan verkopers: je kunt een persoonlijke boodschap achterlaten voor de verkopende partij! Deze boodschap wordt achteraf niet gedeeld in het biedlogboek. 

Heb je vragen of is iets nog niet helemaal duidelijk? We helpen je graag verder

Huur

Indien je een vrijesectorwoning van een particuliere verhuurder wil huren, wordt er bijna altijd een waarborgsom gevraagd. Er kan bijvoorbeeld aanspraak gemaakt worden op de waarborgsom als een woning bij het eind van de huurperiode opgeleverd wordt met gebreken die door eigen gebruik zijn ontstaan. Indien verhuurder deze gebreken dient te herstellen, wordt dit vaak verrekend met de borg. Heb je een betalingsachterstand bij het einde van de huurperiode? Ook dan kan de verhuurder aanspraak maken op de borg. Indien de woning in oorspronkelijke staat wordt opgeleverd, wordt de borg weer netjes teruggestort. 

Een waarborgsom van maximaal 3 maanden kale huur wordt als redelijk gezien.

Een vrijesectorwoning is een huurwoning boven de liberalisatiegrens. Bij een vrijesectorwoning geldt er geen maximale huurprijs en kun je geen huurtoeslag aanvragen. De verhuurder is gerechtigd 1x per 12 maanden de huurprijs te verhogen conform de huurovereenkomst, inachtneming van de wettelijke geldende eisen. 

De liberalisatiegrens ligt in 2023 op € 808,06 per maand.

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Hieronder vallen bijvoorbeeld: glasbewassing, schoonmaakwerkzaamheden, kosten gemeenschappelijke elektra en watervoorziening. 

Verwar de servicekosten niet met de kosten voor nutsvoorzieningen, deze worden vaak apart doorbelast. Het betreft hier de kosten voor gas, water en elektriciteit. Het kan ook zijn dat hier geen kosten voor zijn opgenomen en dat je zelf verantwoordelijk bent voor de aanvraag van gas/water/licht. 

Mijn account

Met een persoonlijk account blijf je op de hoogte van ons woningaanbod, kun je panden volgen en opslaan als favoriet!

  Het werkt als volgt:
 1. Schrijf je in met jouw emailadres en maak een wachtwoord aan.
 2. Personaliseer het zoekprofiel:
  • Particulier of bedrijfsmatig
  • Koopwoning of huurwoning
  • Locatie
  • Type woning
  • Uw budget
  • Bestaande bouw of nieuwbouw
  • Bouwperiode
 3. Inschrijven
 4. Activeer het account
 5. Vul jouw persoonlijke gegevens aan en maak uw profiel compleet

Onderhandelingen

De makelaar kan met meerdere gegadigden tegelijk onderhandelen. Dit dient hij echter wel aan de betrokkenen kenbaar te maken.

Je kunt niet afdwingen dat je in onderhandeling bent. Je bent pas in onderhandeling als de verkopend makelaar reageert op jouw bod. Dus: als de verkopend makelaar een tegenvoorstel doet. Ook kan de verkopend makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met jou in onderhandeling is. Je bent nog niet in onderhandeling als de verkopend makelaar aangeeft dat hij jouw bod met de verkoper zal overleggen.

Verhuur

Verhuur je een woning in de vrije sector? Dan is de maximale huurverhoging in 2023 wettelijk vastgesteld op 4,1%. De huurverhoging in de vrije sector is gekoppeld aan de loontontwikkeling als die lager is dan de inflatie.

Valt jouw huurwoning in de sociale huurcategorie? Dan zijn er strengere regels verbonden aan de maximale huurverhoging, raadpleeg hiervoor de site van de rijksoverheid.

Er zijn een aantal verschillende type huurcontracten mogelijk conform de modelovereenkomst van de ROZ:

 • Optie 1: contract voor onbepaalde tijd;
 • Optie 2: contract voor onbepaalde tijd met een minimum duur van 12 maanden; 
 • Optie 3: contract voor bepaalde tijd, maximaal twee jaar (zelfstandig)/ vijf jaar (onzelfstandig) of korter; 
 • Optie 4: bepaalde tijd langer dan twee jaar (zelfstandig)/ vijf jaar (onzelfstandig). 

Kies je voor optie 1, 2 of 4 dan komt aan huurder huurbescherming toe vanaf de aanvangsdatum van de huurovereenkomst. Ga je voor optie 2, geniet de huurder gedurende de bepaalde tijd geen huurbescherming. Indien de overeenkomst na de bepaalde tijd wordt verlengd naar een onbepaalde tijd contract, komt de huurder wél huurbescherming toe.

Wil je meer advies over welk type huurcontract nu verstandig is? Neem vrijblijvend contact met ons op, we adviseren je graag! 

Verkoop

Iedere woning is anders, u kunt hierbij denken aan de onderhoudsstaat van de woning, maar ook zaken als een uitbouw, dakkapel, de keuken en badkamer spelen een rol bij het bepalen van de waarde van uw woning. Dit is ook één van de redenen waarom wij, als makelaar in Westland, graag eerst bij u langs komen voordat wij een persoonlijk voorstel ten aanzien van onze dienstverlening en de vraagprijs opmaken.

  Bij het vaststellen van de vraagprijs wordt grondig onderzoek gedaan, waarbij o.a. onderstaande zaken worden meegenomen:
 • Het onderhoud en de technische staat van de woning;
 • De ligging en woonomgeving;
 • Bestemming van het perceel;
 • De vraag naar het woningtype;
 • Hoe populair is de wijk/buurt?;
 • Energiezuinigheid;
 • Zijn er bijzondere lasten/beperkingen die op het perceel rusten?;
 • Het afwerkingsniveau van de woning;
 • Extra’s zoals een aanbouw, dakkapel, extra verdieping, e.d.
 • Prijzen van soortgelijke woningen in de buurt.

Indien u een appartement bezit, wordt er tevens vooronderzoek gedaan naar de VvE en hoe actief deze is.

Op basis van bovenstaande zaken en inachtneming van het woon- en perceeloppervlak, kan een realistisch vraagprijsvoorstel worden uitgebracht. Daarnaast brengen we direct een advies uit, wat er eventueel verbeterd kan worden aan de woning om het beste resultaat uit de verkoop te halen!

Uw woning verkopen? Wij denken graag met u mee! Vraag een vrijblijvend gesprek aan.

De makelaarscourtage die wordt gerekend, verschilt per makelaar. Eén van onze kernwaarden is eerlijkheid, zodoende berekenen wij onze makelaarscourtage over de vraagprijs van uw woning. Zo weet je van tevoren waar je aan toe bent qua kosten. Daarnaast doen wij voorafgaand de verkoop een uitgebreid verkoopplan toekomen, waarin wij een realistisch vraagprijsadvies uitbrengen. 

Let op: Het kan ook zo zijn dat een makelaarscourtage wordt gerekend over de uiteindelijke verkoopprijs of dat een makelaar werkt met een bonuscourtage. Hierbij kan de makelaarscourtage lager worden ingezet en betaalt u bijvoorbeeld 10% over het bedrag wat boven de vraagprijs wordt geboden. Lees de aanbieding van de makelaar goed door, zodat je weet waar je aan toe bent. Twijfelt je ergens over? Vraag om uitleg bij de makelaar. 

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. 

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip 'optie' gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo'n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. 

Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

Ben je van plan jouw woning te verkopen? Dan hebben wij als makelaar wat aanvullende documentatie om de verkoop op te starten, om te beginnen hebben wij nodig:

 1. Eigendomsbewijs: Zo kunnen wij checken of u de rechtmatige eigenaar bent van de woning. Daarnaast staan hier zaken in die van belang kunnen zijn bij de verkoop, zoals kwalitatieve verplichtingen en erfdienstbaarheden.
 2. Energielabel: Sinds 1 januari jl. zijn wij als makelaar verplicht bij iedere verkoopadvertentie een geldig energielabel te vermelden.
 3. Vragenlijst voor de verkoop van een woning: Deze vragenlijst wordt verstrekt door de makelaar. Als verkoper bent u verplicht om uitvoerig informatie te verstrekken over uw woning, ook als die informatie minder gunstig lijkt voor de verkoop. Dit valt onder de mededelingsplicht die u hebt als verkoper.
 4. Lijst van roerende zaken: Ook deze lijst wordt voorafgaand de verkoop toegezonden door de makelaar. Heeft u roerende zaken die u ter overname aan wilt bieden of blijven er zaken achter in de woning? Dit geeft u dit aan op de lijst van zaken.
 5. VvE documentatie (bij verkoop appartement): Bezit u een appartement? Houd er dan rekening mee dat u een aantal aanvullende stukken aan dient te leveren bij de makelaar. Het gaat dan voornamelijk om de splitsingsakte + tekening, een meerjarenonderhoudsplan, de laatste jaarrekening, de notulen van de laatste vergadering en het huishoudelijk reglement.
 6. Overige documentatie: Ondertussen dragen wij uiteraard zorg voor de marketing, we laten professionele woningfoto’s en een NEN-meting opmaken. Beide worden uiteindelijk verwerkt in een nette brochure die we tevens laten afdrukken en tijdens de bezichtiging meegeven aan geïnteresseerden. Zo blijft de woning beter hangen en kunnen geïnteresseerden de informatie nog eens nalezen.