Veelgestelde vragen

Aankoop

Nee. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Hij kan zelfs besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen.

In de koopovereenkomst zijn ontbindende voorwaarden opgenomen. De standaardtermijn voor het ontbinden van het contract wanneer de financiering niet rondkomt varieert van 6 tot 8 weken. Om aan te kunnen tonen dat u de financiering echt niet rond kunt krijgen, is minimaal één en soms zelf twee onderbouwende afwijzingen van hypotheek verstrekkers nodig. Indien de koop definitief is en de afwijzing voor de hypotheek valt buiten de standaardtermijn voor het ontbinden van het contract, moet u als koper een boete van 10% van de koopsom betalen. Let op: in veel gevallen kan er uitstel worden aangevraagd bij de contractpartijen.

Indien de ouderdomsclausule van toepassing is op een woning, is het handig om een bouwkundige keuring van de woning op te laten maken. Dit betekent namelijk dat de eisen die aan de bouwkaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Meestal wordt deze clausule toegepast bij woningen die ouder zijn dan 50 jaar.

Door een bouwkundige keuring op te laten maken, kom je achteraf niet voor verrassingen te staan. Je kunt een bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarde op laten nemen of uit laten voeren tijdens de 3 dagen bedenktijd. 

Als een object 'onder bod' is, is de verkoper in onderhandeling met een serieus geïnteresseerde. Wanneer een woning precies het label 'onder bod' krijgt verschilt per makelaar. Als je een object 'onder bod' vermeldt ziet op onze website, betekent dit dat wij akkoord hebben bereikt met een koper over de prijs en alle voorwaarden. Echter, kan het ook zo zijn dat een makelaar een object 'onder bod' vermeldt wanneer het eerste bod binnen is. 

Tijdens de onderhandelingen mogen andere geïnteresseerden nog steeds bieden op het object, zelfs als koper en verkoper al mondeling overeenstemming hebben bereikt. De koop is pas definitief als beide partijen hun handtekening onder de koopovereenkomst hebben gezet (het schriftelijkheidsvereiste). 

Let op: Na het ondertekenen van de koopovereenkomst heeft de koper nog drie dagen bedenktijd. Op Funda staat een object soms nog 'onder bod'. In deze fase nemen makelaars geen biedingen meer aan. 

Kosten koper (k.k.) betekent, dat de koper alle kosten verband houdende met de overdracht van de aangekochte woning voor zijn rekening neemt. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: 

- Overdrachtsbelasting (percentage varieert); 
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering; 
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering. 

Naast deze kosten dient de koper, ook rekening te houden met:

- Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte; 
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte;
- Taxatiekosten;
- Kosten NHG-garantie (indien van toepassing);
- Kosten bankgarantie/waarborgsom;
- Kosten aankoopmakelaar (indien van toepassing);
- Bemiddelingskosten hypotheekadviseur; 
- Kosten bouwtechnische keuring (indien van toepassing).

Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/ haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Houdt hier dus rekening mee indien u een woning koopt.

Voor vragen kun je uiteraard bij ons kantoor terecht! 

Na het tekenen van de koopovereenkomst, heeft u als koper wettelijke bedenktijd. Gedurende de bedenktijd kunt u zonder opgaaf van reden afzien van de koop. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst hebt ontvangen. 

De bedenktijd:

 • Duurt 3 dagen, waarvan minimaal 2 dagen een werkdag betreffen;
 • De bedenktijd mag niet op een zaterdag, zondag of feestdag aflopen, dan duurt de bedenktijd tot de eerstvolgende werkdag;
 • Vallen 2 of 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan is de bedenktijd langer.  

Een verborgen gebrek is een gebrek aan de woning die je bij aankoop niet hebt kunnen zien, maar waar je na aankoop wel last van kunt hebben. Een gebrek waarvan zowel jij als de verkoper voorafgaand de aankoop niet op de hoogte was. 

Bij een verborgen gebrek kun je denken aan betonrot, houtworm, funderingsproblemen, lekkage in riolering, dak of douche, etc. Indien er sprake is van een ernstig gebrek (die het normale gebruik van de woning belemmert) of bij een schending van de mededelingsplicht van verkoper, kan verkoper aansprakelijk zijn. De aansprakelijkheid van verkoper is tevens afhankelijk van de clausules die in de koopovereenkomst zijn opgenomen (bijv. ouderdomsclausule, niet-zelfbewoningsclausule) en de verkoopprijs kan een rol spelen. 

Let op! Als koper heb je ook onderzoeksplicht. Informatie over de woning die openbaar beschikbaar is, kun je onderzoeken (bestemming op ruimtelijkeplannen.nl, staat van de bodem kun je achterhalen middels het Bodemloket). Twijfel je over de bouwkundige staat van de woning? Laat een bouwkundige keuring uitvoeren en kom niet voor verrassingen te staan achteraf. Liever een extra paar ogen tijdens het gehele aankooptraject? Schakel ons in als aankoopmakelaar

 

De feitelijke levering is het moment waarop je de sleutels van de woning overhandigd krijgt. De juridische levering vindt plaats wanneer de akte van levering wordt gepasseerd bij de notaris. Meestal vallen de feitelijke levering en de juridische levering gelijktijdig plaats. Het kan voorkomen dat de feitelijke levering eerder plaatsvindt dan de juridische levering. In dit geval gaat het risico van de onroerende zaak over naar de koper vanaf de feitelijke levering (sleuteloverdracht).

Sinds 1 januari 2023 is een biedlogboek verplicht en heeft de kandidaat-koper recht op inzage, wanneer de verkoop via een NVM-, VBO- of Vastgoedpro-makelaar plaatsvindt. Het logboek wordt altijd pas achteraf gedeeld wanneer de koop definitief is. 

Wij werken hiervoor met Eerlijkbieden.nl waarbij een digitaal biedformulier wordt verstrekt wat zeer gebruikersvriendelijk is. In het digitale biedformulier worden alle onderdelen aangegeven die je in dient te vullen als geïnteresseerde:
- Persoonsgegevens;
- Gewenste koopsom;
- Eventuele ontbindende voorwaarden: bijvoorbeeld financieel voorbehoud, bouwtechnische keuring, verkoop eigen woning; 
- Voorkeur overdrachtsdatum: zo snel mogelijk, in overleg of geef een specifieke datum op;
- Geldigheidsduur van jouw bod: dit is geen verplicht veld maar wel handig om in te vullen, indien er geen datum wordt ingevuld blijft het bod in principe (voor onbepaalde tijd) geldig; 
- Bericht aan verkopers: je kunt een persoonlijke boodschap achterlaten voor de verkopende partij! Deze boodschap wordt achteraf niet gedeeld in het biedlogboek. 

Heb je vragen of is iets nog niet helemaal duidelijk? We helpen je graag verder

Mijn account

Met een persoonlijk account blijf je op de hoogte van ons woningaanbod, kun je panden volgen en opslaan als favoriet!

  Het werkt als volgt:
 1. Schrijf je in met jouw emailadres en maak een wachtwoord aan.
 2. Personaliseer het zoekprofiel:
  • Particulier of bedrijfsmatig
  • Koopwoning of huurwoning
  • Locatie
  • Type woning
  • Uw budget
  • Bestaande bouw of nieuwbouw
  • Bouwperiode
 3. Inschrijven
 4. Activeer het account
 5. Vul jouw persoonlijke gegevens aan en maak uw profiel compleet

Maak gebruik van onze gratis zoekservice en wees als één van de eerste op de hoogte van binnenkomend aanbod! Daarnaast wordt niet al ons aanbod op Funda geplaatst.

 

Vul uw zoekprofiel zo compleet mogelijk in, zodat u uitsluitend aanbod ontvangt wat aan jouw wensen voldoet. Zorg er tevens voor dat uw contactgegevens compleet zijn, zoals uw telefoonnummer en email. Op deze manier kunnen wij u altijd bereiken indien nodig. 

Onderhandelingen

De makelaar kan met meerdere gegadigden tegelijk onderhandelen. Dit dient hij echter wel aan de betrokkenen kenbaar te maken.

Je kunt niet afdwingen dat je in onderhandeling bent. Je bent pas in onderhandeling als de verkopend makelaar reageert op jouw bod. Dus: als de verkopend makelaar een tegenvoorstel doet. Ook kan de verkopend makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met jou in onderhandeling is. Je bent nog niet in onderhandeling als de verkopend makelaar aangeeft dat hij jouw bod met de verkoper zal overleggen.

Verhuur

Mocht er een beschikbare woning online gepresenteerd zijn, dan kunt u via de mail of telefonisch uw interesse doorgeven. Vervolgens ontvangt u van ons een mail met informatie over het object en twee formulieren, te weten: het inschrijf- en AVG formulier. U dient deze formulieren compleet in te vullen, zodat we uw aanvraag in behandeling kunnen nemen.

 

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, dient u minimaal 3x de kale maandhuur te verdienen. Het inkomen van uw partner mag voor 50% meegerekend worden. Vervolgens worden uit alle ingekomen inschrijvingen, de drie meest geschikte kandidaten benaderd voor een bezichtiging. Deze kandidaten passen het best in het profiel van de woning, denk bijvoorbeeld aan gezinssamenstelling of het houden van huisdieren. Het kan ook voorkomen dat er geen bezichtigen worden gehouden, maar dat een Open Huis de voorkeur heeft om de woning te tonen aan de geïnteresseerden. Mocht u hiervoor in aanmerking komen, dan ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

 

De kandidaten die niet worden uitgenodigd plaatsen wij op de reservelijst. Na de bezichtigingen, met de eerst geselecteerde kandidaten, worden de financiële documenten van deze kandidaten opgevraagd. Dit is om te toetsen of de kandidaten voldoen aan de financiële eisen. Na het aanleveren van de gevraagde stukken, voeren wij een persoons- en kredietwaardigheidscheck uit.

 

Vervolgens wordt in overleg met verhuurder de best passende kandidaat gekozen, hierbij worden alle onderdelen meegewogen (gezinssamenstelling, financiële situatie, dienstverband, algehele indruk tijdens de bezichtiging, etc.). Voordat de selectie plaats vindt, verneemt u van ons de datum waarop deze plaats vindt. De drie kandidaten worden allen op de hoogte gebracht. Wanneer u afvalt tijdens de laatste selectie, dan wordt u hierover geïnformeerd en wordt ook de reden van afwijzing aangegeven.


Wanneer de drie geselecteerde kandidaten afzien van hun optie om de woning te huren, worden de kandidaten van de reservelijst benaderd. Hier zal vervolgens hetzelfde traject voor aanvangen. 

De huurprijs van sociale huurwoningen wordt berekend doormiddel van een puntentelling conform het woningwaarderingsstelsel. Een woning krijgt een bepaald aantal punten, deze punten worden beïnvloed door oppervlakte, energielabel, installaties, etc. Hoe meer punten een woning heeft hoe meer huur er gevraagd kan worden. Wilt u meer weten over het waarderingsstelsel, klik dan hier

De wet goed verhuurderschap verplicht dat gemeenten een platform beschikbaar stellen voor huurders om meldingen door te geven, zodat de gemeente kan handhaven. Voor gemeente Rotterdam kunt u naar de website Meldpunt Rotterdam.

De wet goed verhuurderschap verplicht dat gemeenten een platform beschikbaar stellen voor huurders om meldingen door te geven, zodat de gemeente kan handhaven. Voor gemeente Westland is de meldpunt nog niet actief, vanaf 1 januari 2024 is dit verplicht.

Deze wet gaat er voor zorgen dat huurders van een woning in het middensegment, een eerlijke prijs betalen voor hun woning. De wet heeft 4 doelen:

 • Meer betaalbare woningen;
 •           Betere bescherming huurders;
 •           Verduurzaming stimuleren;
 • Investeren in (midden) huur.

Deze wet maakt gebruik van het woningwaarderingsstelsel. Zo wordt de grens van de huurprijsbescherming, het aantal punten conform het woningwaarderingsstelsel, verhoogt. Dit om de kwaliteit van de woning in het middensegment beter overeen te laten komen met de huurprijs. Ook zal het woningwaarderingsstelsel dwingend worden gemaakt en zullen de gemeenten daar toezicht op houden. Energie labels gaan in de puntentelling ook zwaarder meetellen. Label E, G en F krijgen punten aftrek en label A of hoger, krijgt extra punten. Meer weten over de wet betaalbare huur, klik hier.  

Raadpleeg hiervoor de site van de rijksoverheid.

De waarborgsom mag maximaal 2 maandhuren bedragen.

Sinds 1 juli 2023 geldt er een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap. Deze bestaat uit een aantal algemene regels. Deze regels gelden voor alle verhuurders en verhuurbemiddelaars. De wet gaat in op de volgende punten:

 • Het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie;
 •           Het voorkomen van een te hoge waarborgsom en onredelijke servicekosten;
 •           De plicht om de huurovereenkomst op schrift te stellen;
 •           De plicht om de huurder over een aantal zaken te informeren (zoals de rechten en plichten van de huurder);
 •           Een verbod op het vragen van dubbele bemiddelingskosten;
 • Om arbeidsmigranten beter te beschermen zijn er voor hen extra regels waar verhuurders en verhuurbemiddelaars zich aan moeten houden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u naar de website van Volkshuisvesting Nederland.

Ook is er een uitleg video in het Nederlands, Engels, Spaans, Pools, Roemeens en Bulgaars.

Een sociale huurwoning is een woning met een begrensde huur, de huur mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag conform het woningwaarderingsstelsel. Huurt u een sociale huurwoning? En bent u het niet eens met de hoogte van de huurprijs of de jaarlijkse huurverhoging? Of heeft u een verschil van mening met uw verhuurder over het onderhoud of de servicekosten? Lees hier meer of vraag de huurcommissie om advies. 

Een huurwoning in de vrije sector moet voldoen aan een aantal regels:

 • Het moet een zelfstandige woning zijn. Dit betekend dat het een eigen toegang heeft. Ook moet er een eigen keuken, toilet badruimte aanwezig zijn;
 •        Er geldt geen maximale huurprijs. De huurprijs van de woning is vrij;
 •        De huur kan elk jaar stijgen, maar niet onbeperkt. Er geldt een vastgestelde maximale jaarlijkse huurverhoging;
 • De huurder komt meestal niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Is het verschil tussen een sociale huurwoning en een woning in de vrije sector nog niet helemaal duidelijk kunt u hier meer informatie vinden. 

Bij gebreken is het als eerste heel belangrijk dat de beheerder of verhuurder op de hoogte gebracht wordt, zodat zij kunnen zorgdragen voor herstel van het gebrek. Bent u benieuwd of u wellicht recht op huurverlaging heeft of wie het gebrek moet herstellen, dan kunt u meer informatie vinden in het gebrekenboek

Servicekosten zijn kosten voor bijvoorbeeld schoonmaak, tuinonderhoud of een huismeester. De servicekosten zijn een schatting van de kosten afgeleid uit voorgaande jaren. Dit om de kosten hiervan te kunnen dekken.

 

U krijgt van uw verhuurder één keer per jaar een jaarafrekening (eindafrekening) voor de servicekosten. Hier wordt door de verhuurder/beheerder gekeken hoeveel kosten er daadwerkelijk zijn gemaakt en hoeveel er door de huurders als voorschot is betaald. Zijn de werkelijke kosten hoger dan wat u vooraf heeft betaald? Dan moet u bijbetalen. Zijn de werkelijke kosten lager? Dan krijgt u geld terug.

 

Wenst u meer informatie neem een kijkje in het beleidsboek servicekosten

Er zijn een aantal verschillende type huurcontracten mogelijk conform de modelovereenkomst van de ROZ:

 • Optie 1: contract voor onbepaalde tijd;
 • Optie 2: contract voor onbepaalde tijd met een minimum duur van 12 maanden; 
 • Optie 3: contract voor bepaalde tijd, maximaal twee jaar (zelfstandig)/ vijf jaar (onzelfstandig) of korter; 
 • Optie 4: bepaalde tijd langer dan twee jaar (zelfstandig)/ vijf jaar (onzelfstandig). 

Kies je voor optie 1, 2 of 4 dan komt aan huurder huurbescherming toe vanaf de aanvangsdatum van de huurovereenkomst. Ga je voor optie 2, geniet de huurder gedurende de bepaalde tijd geen huurbescherming. Indien de overeenkomst na de bepaalde tijd wordt verlengd naar een onbepaalde tijd contract, komt de huurder wél huurbescherming toe.

Wil je meer advies over welk type huurcontract nu verstandig is? Neem vrijblijvend contact met ons op, we adviseren je graag! 

Verkoop

Iedere woning is anders, u kunt hierbij denken aan de onderhoudsstaat van de woning, maar ook zaken als een uitbouw, dakkapel, de keuken en badkamer spelen een rol bij het bepalen van de waarde van uw woning. Dit is ook één van de redenen waarom wij, als makelaar in Westland, graag eerst bij u langs komen voordat wij een persoonlijk voorstel ten aanzien van onze dienstverlening en de vraagprijs opmaken.

  Bij het vaststellen van de vraagprijs wordt grondig onderzoek gedaan, waarbij o.a. onderstaande zaken worden meegenomen:
 • Het onderhoud en de technische staat van de woning;
 • De ligging en woonomgeving;
 • Bestemming van het perceel;
 • De vraag naar het woningtype;
 • Hoe populair is de wijk/buurt?;
 • Energiezuinigheid;
 • Zijn er bijzondere lasten/beperkingen die op het perceel rusten?;
 • Het afwerkingsniveau van de woning;
 • Extra’s zoals een aanbouw, dakkapel, extra verdieping, e.d.
 • Prijzen van soortgelijke woningen in de buurt.

Indien u een appartement bezit, wordt er tevens vooronderzoek gedaan naar de VvE en hoe actief deze is.

Op basis van bovenstaande zaken en inachtneming van het woon- en perceeloppervlak, kan een realistisch vraagprijsvoorstel worden uitgebracht. Daarnaast brengen we direct een advies uit, wat er eventueel verbeterd kan worden aan de woning om het beste resultaat uit de verkoop te halen!

Uw woning verkopen? Wij denken graag met u mee! Vraag een vrijblijvend gesprek aan.

De makelaarscourtage die wordt gerekend, verschilt per makelaar. Eén van onze kernwaarden is eerlijkheid, zodoende berekenen wij onze makelaarscourtage over de vraagprijs van uw woning. Zo weet je van tevoren waar je aan toe bent qua kosten. Daarnaast doen wij voorafgaand de verkoop een uitgebreid verkoopplan toekomen, waarin wij een realistisch vraagprijsadvies uitbrengen. 

Let op: Het kan ook zo zijn dat een makelaarscourtage wordt gerekend over de uiteindelijke verkoopprijs of dat een makelaar werkt met een bonuscourtage. Hierbij kan de makelaarscourtage lager worden ingezet en betaalt u bijvoorbeeld 10% over het bedrag wat boven de vraagprijs wordt geboden. Lees de aanbieding van de makelaar goed door, zodat je weet waar je aan toe bent. Twijfelt je ergens over? Vraag om uitleg bij de makelaar. 

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. 

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip 'optie' gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo'n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. 

Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

Ben je van plan jouw woning te verkopen? Dan hebben wij als makelaar wat aanvullende documentatie om de verkoop op te starten, om te beginnen hebben wij nodig:

 1. Eigendomsbewijs: Zo kunnen wij checken of u de rechtmatige eigenaar bent van de woning. Daarnaast staan hier zaken in die van belang kunnen zijn bij de verkoop, zoals kwalitatieve verplichtingen en erfdienstbaarheden.
 2. Energielabel: Sinds 1 januari jl. zijn wij als makelaar verplicht bij iedere verkoopadvertentie een geldig energielabel te vermelden.
 3. Vragenlijst voor de verkoop van een woning: Deze vragenlijst wordt verstrekt door de makelaar. Als verkoper bent u verplicht om uitvoerig informatie te verstrekken over uw woning, ook als die informatie minder gunstig lijkt voor de verkoop. Dit valt onder de mededelingsplicht die u hebt als verkoper.
 4. Lijst van roerende zaken: Ook deze lijst wordt voorafgaand de verkoop toegezonden door de makelaar. Heeft u roerende zaken die u ter overname aan wilt bieden of blijven er zaken achter in de woning? Dit geeft u dit aan op de lijst van zaken.
 5. VvE documentatie (bij verkoop appartement): Bezit u een appartement? Houd er dan rekening mee dat u een aantal aanvullende stukken aan dient te leveren bij de makelaar. Het gaat dan voornamelijk om de splitsingsakte + tekening, een meerjarenonderhoudsplan, de laatste jaarrekening, de notulen van de laatste vergadering en het huishoudelijk reglement.
 6. Overige documentatie: Ondertussen dragen wij uiteraard zorg voor de marketing, we laten professionele woningfoto’s en een NEN-meting opmaken. Beide worden uiteindelijk verwerkt in een nette brochure die we tevens laten afdrukken en tijdens de bezichtiging meegeven aan geïnteresseerden. Zo blijft de woning beter hangen en kunnen geïnteresseerden de informatie nog eens nalezen.