Heeft de verkoper ook bedenktijd?

Een particuliere koper heeft bij de aankoop van een woning een wettelijke bedenktijd van 3 dagen conform art. 7:2 lid 2 BW. De bedenktijd moet minimaal 2 werkdagen bevatten en mag niet eindigen in het weekend of op een erkende feestdag. Deze bedenktijd is bedoeld om koper bescherming te geven tegen ondoordachte, impulsieve beslissingen.

In de bedenktijd heeft de koper de mogelijkheid om nader onderzoek naar het betreffende pand te (laten) verrichten en een (overhaaste) aankoopbeslissing te herstellen.

De verkoper heeft geen wettelijke bedenktijd, maar kan dit wel bedingen tijdens de onderhandelingen. Als er een bedenktijd geldt voor de koper en verkoper, wil dat echter niet zeggen dat partijen daar altijd een beroep op kunnen doen en zonder consequenties van de (ver)koop af kunnen komen. De bedoeling van de bedenktijd is namelijk voor zowel koper als verkoper hetzelfde, het geeft voor beide partijen de mogelijkheid om op een ondoordachte, impulsieve koop- /verkoopbeslissing terug te komen.

De bedenktijd mag door koper dus niet gebruikt worden om een definitieve keuze te maken tussen verschillende woningen. En verkopende partij mag geen beroep doen op de bedenktijd om de woning vervolgens tegen een hogere prijs te kunnen verkopen. Dit kan worden gezien als misbruik van bevoegdheid en kan leiden tot het betalen van contractuele boete van 10%. Dat is bepaald in een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Deze uitspraak is door de Hoge Raad bevestigd.

Let dus goed op welke afspraken je maakt en om welke reden. Advies nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op!