Foto - Verkocht: Endeldijk, 2675 CP Honselersdijk Foto - Verkocht: Endeldijk, 2675 CP Honselersdijk Foto - Verkocht: Endeldijk, 2675 CP Honselersdijk Foto - Verkocht: Endeldijk, 2675 CP Honselersdijk Foto - Verkocht: Endeldijk, 2675 CP Honselersdijk Foto - Verkocht: Endeldijk, 2675 CP Honselersdijk Foto - Verkocht: Endeldijk, 2675 CP Honselersdijk Foto - Verkocht: Endeldijk, 2675 CP Honselersdijk Foto - Verkocht: Endeldijk, 2675 CP Honselersdijk
9 foto's beschikbaar

Verkocht: Endeldijk, 2675 CP Honselersdijk

Type object Bouwgrond
Perceeloppervlakte 706 m²
Aanvaarding In overleg
Status Verkocht
€ 615.000,- v.o.n.
Verkocht

Algemeen

Soms worden dromen werkelijkheid! Laat uw eigen woning bouwen op een ruim perceel grond en een unieke locatie. Vrij wonen tegen de bebouwde kom van Honselersdijk, maar met het gevoel van landelijk wonen!

BESTEMMINGSPLAN EN VORMGEVING
Betreffende deze ontwikkellocatie, de realisatie van de bouw van zes vrijstaande woningen, is bestemmingswijziging aangevraagd, welke uiteindelijk door bevoeg... Meer informatie
Kenmerken
Alle kenmerken
Type object Bouwgrond
Status Verkocht
Aangeboden sinds Woensdag 5 juli 2023

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 00825
Vraagprijs € 615.000,- v.o.n.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Woensdag 5 juli 2023
Laatste wijziging Vrijdag 10 mei 2024
Bouw
Type object Bouwgrond
Soort bouw Nieuwbouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 706 m²
Locatie
Ligging Dichtbij openbaar vervoer
In centrum
Nabij school
Nabij snelweg

Beschrijving

Soms worden dromen werkelijkheid! Laat uw eigen woning bouwen op een ruim perceel grond en een unieke locatie. Vrij wonen tegen de bebouwde kom van Honselersdijk, maar met het gevoel van landelijk wonen!

BESTEMMINGSPLAN EN VORMGEVING
Betreffende deze ontwikkellocatie, de realisatie van de bouw van zes vrijstaande woningen, is bestemmingswijziging aangevraagd, welke uiteindelijk door bevoegd gezag, per 12 mei 2022 is vastgesteld in het bestemmingsplan Endeldijk nabij 69 te Honselersdijk. Voor de bestemmingsplanvoorschriften verwijzen wij u naar ruimtelijkeplannen.nl.

Vanuit de vormgeving en het toegestane gebruik zijn de percelen als volgt ingedeeld:
• Kavel 6:
o Circa 575 m² bestemming Wonen.
o Circa 7 m² bestemming Groen.
o Circa 97 m² bestemming Verkeer.
o Circa 27 m² bestemming Verkeer (parkeerplaats met groen).
o Totaal circa 706 m².

• 2 (Resterende) parkeerplaatsen.
o Circa 27 m² bestemming Verkeer (parkeerplaats met groen).
o Circa 27 m² bestemming Verkeer (parkeerplaats met groen).

Voor wat betreft de indeling van deze percelen verwijzen wij u naar bijgaande inrichtingstekening. Op ieder van voormelde percelen, met bestemming wonen (groen gearceerde vlakken), mag een vrijstaand woonhuis worden gebouwd, conform de paragraaf “Wonen” van het onderhavige bestemmingsplan. Indien gewenst kunnen wij u deze doen toekomen of u kunt ze digitaal inzien op: ruimtelijkeplannen.nl.

WOONRECHTEN
- Voorwaarde om op de woonkavels een woning te mogen bouwen, is de beschikking over een woonrecht. Een woonrecht is een uitgesteld recht, om de sloop van woningen in het buitengebied, welke reconstructie/herstructurering van glastuinbouw beperken, te koppelen aan het recht om een nieuwe woning te mogen herbouwen, elders in het buitengebied, van gemeente Westland. De herbouw van de woning wordt onder meer getoetst aan het Raamplan en Besluit Glastuinbouw en dient te voldoen aan de normen van het geldende bestemmingsplan.
- Uitgangspunt voor de bouw van een woning en dus onderdeel binnen de aankoop van ieder der percelen is de aankoop van een woonrecht, welke hier per woonrecht is gesteld op € 225.000,00 v.o.n.. Deze koopsom, van € 225.000,00, is in de gestelde richtprijs van iedere kavel inbegrepen.
- Tevens is het mogelijk dat een koper, diens eigen woonrecht “meeneemt”. Deze kan alsdan, in overleg, worden verrekend in de aankoopsom.

VOORZIENINGEN
- Aanleg weg.
Thans is door en voor rekening van de ontwikkelaar een “Repack” toegangsweg (gebroken puin) aangelegd. Dit ten behoeve van de bereikbaarheid van onderhavige woonpercelen. Deze “werkweg” zal, zoals deze nu is aangelegd, dienst doen ten behoeve van de bouw en dus aanvoer van de 6 woningen en verder toebehoren. Na realisatie van de 6 woningen, zal deze door en voor rekening van de ontwikkelaar worden voorzien van een klinker bestrating. Het betreffende wegtracé is in grijs weergegeven op de inrichtingstekening. Tevens worden de 8 parkeerplaatsen voorzien van een klinker bestrating. De groenstrook, ten zuiden van het wegtracé en de parkeerplaatsen worden door en voor rekening van de ontwikkelaar beplant.
- Recht van overpad.
Ten behoeve van de betrokken percelen binnen plan Nieuwe Endel Dyck is over een weer een recht van overpad gevestigd om te komen van en te gaan naar de openbare weg. In aanmerking nemende dat deze uitkomend op de Endeldijk voor “al het bestemmingsverkeer is” en uitkomend op de Nieuwe Tuinen enkel te voet en per tweewieler. Rechten en plichten betreffende het overpad en onderhoud worden, ten tijde van de notariële overdrachten van betreffende percelen, gevestigd op de voor de notaris gebruikelijke wijze.
- Straatverlichting.
Langs de toegangsweg zullen, door en voor rekening van de ontwikkelaar, een nader te bepalen aantal lantaarnpalen (straatverlichting) worden aangebracht, op nader te bepalen plaatsen, ter verlichting van de weg. Deze straatverlichting dient in stand te worden gehouden c.q. te worden voorzien van stroom en te worden onderhouden door de eigenaren van onderhavige 6 woonkavels, alsmede door de eigenaar van de percelen 5893, 5894 en 5895. In totaal dus 8 gebruikers c.q. betrokken partijen.
- Hemelwaterafvoer/zuigleiding gietwater.
Ten behoeve van de afvoer van het hemelwater, welke op woningen e.d. zal vallen, zal door en voor rekening van de ontwikkelaar een hemelwaterafvoerbuis worden aangelegd, welke zal afwateren op de “Nieuwe Tuinen vaart”. Hemelwater dient immers op het
oppervlaktewater te worden afgevoerd. Vanuit deze leiding worden tevens diverse zuigputten gemaakt, zodat de siertuinen met slootwater kunnen worden voorzien van gietwater.
- Schutting.
Aan de noordzijde van de kavels 2 en 5, beiden gedeeltelijk en 3 en 4 geheel, zal daar waar een asfaltweg aan de noordzijde is gelegen, tegen de eigendomsgrens met achtergelegen percelen en dus op een afstand van circa 1 meter uit het asfalt, door en voor rekening van de ontwikkelaar een houten schutting worden geplaatst ter hoogte van circa 180 cm. Na de notariële overdracht zal de betreffende perceeleigenaar, eigenaar worden van betreffend schuttinggedeelte, voor zover deze op diens perceel staat. Het hebben, houden en onderhouden van de schutting zal als verplichting worden opgenomen ten tijde van de notariële overdrachten van betreffende percelen en gevestigd op de voor de notaris gebruikelijke wijze. Betreffende schutting is ten behoeve van de privacy van de perceeleigenaren en achterburen en ter voorkoming dat struiken en bomen op de eigendomsgrens worden geplaatst en vervolgens “grensoverschrijdend” groeien en de doorgang van de achtergelegen weg beperken. Indien er in gezamenlijkheid voor ander materiaal dan “een houten schutting” wordt gekozen kunnen hier in gezamenlijk overleg nadere afspraken worden gemaakt.

OMGEVINGSVERGUNNING
- Kopers dienen ieder, voor eigen rekening, een omgevingsvergunning aan te vragen. Koper is vrij in de keuze van de architect en de bouwer.

NUTSVOORZIENINGEN
- De aanleg van een elektra aansluiting, leidingwater, Data-aansluiting en rioolaansluiting worden door en voor rekening van de ontwikkelaar aangelegd. Tussen de perceeleigenaren zal het recht en verplichting worden gevestigd tot het hebben, houden en onderhouden van kabels en leidingen.

OPLEVERING
- In overleg.

** Project in samenwerking met Wim Duijvestijn Totaaladvies.

Bijzonderheden

KADASTRALE AANDUIDING
Kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, sectie A, nummers:
• 5889, groot circa 715 m², kavel 6.
• 5870, groot circa 217 m², onder te verdelen in 8 maal een onverdeeld aandeel van het geheel van de in totaal 8 parkeerplaatsen met aangrenzend groen.

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen