Regulering Middenhuur

Als huurder/verhuurder/belegger zijn de plannen omtrent de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel je vast niet ontgaan! Op 27 februari jl. is een wetsvoorstel in consultatie gebracht, waarin heel wat wijzigingen zijn opgenomen. We vertellen je graag waar je rekening mee kan houden als verhuurder.

 Welke gevolgen gaat deze wetswijziging met zich meebrengen? Wat gaat dit inhouden voor mijn huurinkomsten? 

Een aantal vragen die wij als vastgoedbeheerder van onze opdrachtgevers krijgen, en terecht! Indien deze wet wordt aangenomen, heeft dit vergaande gevolgen voor verhuurders/beleggers/vastgoedeigenaren. 

De hoofdpunten die aan bod komen in het wetsvoorstel zijn:

  1. Regulering van de middenhuur: een volledig nieuw middensegment;
  2. Lopende huurcontracten vallen ook onder de nieuwe regeling: Reeds afgesloten huurcontracten van woningen die op basis van de puntentelling in het sociale segment vallen, maar nu verhuurd worden als vrije sector woning, kunnen na een overgangsjaar toch terugvallen in het sociale / middensegment. Indien de huurder de huurprijs laat controleren. 
  3. Maximale jaarlijkse huurprijsstijging: wordt verder beperkt conform onderstaand overzicht. 
  4. Modernisering WWS: de modernisering van het puntenstelsel blijft beperkt.  

Andere zaken die in het wetsvoorstel staan, is bijvoorbeeld het feit dat bij nieuw af te sluiten huurcontracten een verplichte bijlage moet worden gehecht van het aantal punten van de woning en bijbehorende huurprijs.